x
x

Preporuke za prevenciju infekcije HPV u primatelja bubrežnog presatka

  03.04.2022.

Preporuke za prevenciju infekcije humanim papilomavirusima (HPV) u primatelja bubrežnog presatka Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Bolesnici koje očekuje liječenje transplantacijom izloženi su većem riziku od komplikacija zaraze HPV-om zbog cjeloživotne imunosupresije. Iako se rutinski programi cijepljenja protiv zaraze HPV-om provode širom svijeta preporuke proširene na osobe velikog rizika za perzi- stentnu infekciju HPV-om znatno se razlikuju u europskim zemljama, ali i diljem svijeta.

Preporuke za prevenciju infekcije HPV u primatelja bubrežnog presatka
Bolesnici koje očekuje liječenje transplantacijom izloženi su većem riziku od komplikacija zaraze HPV-om zbog cjeloživotne imunosupresije.

Zaraza humanim papilomavirusom (HPV) učestala je u populaciji te ukoliko imunosni sustav ne uspije uništiti virus, perzistirajuća infekcija visokorizičnim onkogenim tipovima HPV-a povećava rizik razvoja karcinoma. Iako ne postoji specifično liječenje, zaraza HPV-om može se spriječiti cijepljenjem. Bolesnici s presađenim bubregom imaju veći rizik za perzistentnu infekciju HPV-om i razvoj komplikacija zbog cjeloživotne imunosupresije u odnosu na opću populaciju. 

Iako se cijepljenje smatra jednom od najdjelotvornijih i najisplativijih javnozdravstvenih mjera koje se mogu poduzeti, stopa cijepljenja može biti bolja no što je trenutačno. Dok je u više od 90% europskih zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, preporučeno cijepljenje protiv zaraze HPV-om u adolescentnoj dobi, preporuke cijepljenja bolesnika potencijalnih primatelja organa znatno su suzdržanije. Preporuka za provođenje i shema cijepljenja primatelja bubrežnog presatka protiv HPV-a temeljena je na smjernicama brojnih transplantacijskih, infektoloških  i nefroloških društava, a naslanja se i na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Sukladno tome donose se i hrvatske preporuke za cijepljenje protiv zaraze HPV-om u primatelja bubrežnog presatka.

Poučeni dugogodišnjim kliničkim radom s transplantiranim bolesnicima, povećanom učestalosti genitoanalnih i kožnih tumora, a ohrabreni međunarodnim preporukama, čvrsto preporučujemo provesti cijepljenje protiv zaraza uzrokovanih HPV-om u primatelja bubrežnog presatka, poželjno prije, ali učinkovito i sigurno i nakon transplantacijskog liječenja.

 

Marijana Gulin, Lada Zibar, Željko Huljev, Ksenija Vučur, Mario Laganović

Izvor: 

Liječ Vjesn 2022;144:67–71
https://doi.org/10.26800/LV-144-3-4-1