x
x

Simpozij: Holistički pristup liječenju sepse

  10.09.2014.

Hrvatsko društvo za kemoterapiju HLZ i Referalni centar za izvantjelesnu oksigenaciju RH organiziraju stručni simpozij „Holistički pristup liječenju sepse“, 27. rujna 2014. godine u Zagrebu. Ovakav naslov je dan kako bi se naglasila potrebna sveobuhvatnog sagledavanja i liječenja septičkog bolesnika.

Simpozij: Holistički pristup liječenju sepse

Osim problema optimalne antimikrobne terapije nastalih zbog rezistencija bakterija i promijenjene farmakokinetike kod septičkih bolesnika, za uspješan ishod potrebno je adekvatno liječenje organskih disfunkcija.

Ove godine biti će više govora i o zanemarenom problemu prehrane bolesnika koja se ne sastoji samo u unošenju kalorija već ima i imunomodulacijski potencijal, zatim primjeni ultrafiltracije kod bolesnika sa sindromom povećane propusnosti kapilara, te nekim kontroverzama u liječenju akutne respiratorne insuficijencije.

Kao što ćete vidjeti, program skupa je sabijen, ali vrlo aktualan. Htjeli smo naglasiti i potrebu sveobuhvatnog sagledavanja bolesnika kao suprotnost današnjoj partikularizaciji medicine i segmentalnom pristupu bolesniku.

Očekujemo vas na našem sada već tradicionalnom sastanku u zagrebačkom hotelu „Panorama“ .

Prof. dr. sc. Bruno Baršić, Predsjednik HDK HLZ,  Voditelj Referalnog centra za izvantjelesnu oksigenaciju akutno respiratorno ugroženih bolesnika MZRH.

Program

8:00 – 9:00 Registracija sudionika

9:00 – 11:00 Kontinuirana primjena antibiotika u JIM

Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med.

Kombinirano liječenje gram-negativnih infekcija

Dr. sc. Marija Santini, dr. med.

Kombinirano liječenje gram-pozitivnih infekcija

Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med.

Novosti u liječenju sepse izazvane kandidom

Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med.

11:00 – 11:30 Pauza za kavu

11:30 – 13:00

Parenteralna prehrana septičkih bolesnika

Prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.

Imunosupresija tijekom sepse

Dr. sc. Milica Lukič, dr. med.

Imunomodulacija tijekom sepse

Dr. sc. Marija Santini, dr. med.

13:00 – 14:00 Ručak

14:00 – 15:30

Značenje kontinuirane hemodijafiltracije septičkih bolesnika

Prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. med.

Vantjelesna oksigenacija kod bolesnika s ARDS-om

Dr. sc. Marko Kutleša, dr. med.

Visokofrekventna ventilacija – ima li još mjesta u liječenju ARDS-a?

Dr. sc. Marko Kutleša, dr. med.