x
x

Ljekarničke intervencije dovode po poboljšanja adherencije kod pacijenata

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  06.02.2017.

Adherencija se definira kao mjera u kojoj pacijent uzima lijekove na način koji su mu propisali zdravstveni profesionalci. Bitan utjecaj na adherenciju trebaju imati ljekarnici, stoga je ispitano u kojoj mjeri ljekarničke intervencije utječu na adherenciju.

Ljekarničke intervencije dovode po poboljšanja adherencije kod pacijenata

Istraživanje je provedeno u jednom lancu ljekarni u Hrvatskoj. Pacijenti su ispunjavali upitnik o adherenciji prvi prvom posjetu ljekarni (kada su dobili savjet o uzimanju lijekova), zatim ponovno pri drugom posjetu jer se radilo o pacijentima koji su imali ponavljajući recept. Ljekarnici su ispunjavali GLF upitnik (General Level Framework) kojim su se procjenjivale njihove kompetencije u savjetovanju pacijenata.

Prvi prvom posjetu upitnik su ispunila 152 pacijenta, a pri drugom 87. Samo taj podatak govori o neadherentnosti pacijenata jer se u to vrijeme lijek na ponavljajući recept mogao izdati samo u jednoj ljekarni. Dvije trećine pacijenata (65,5%) smatralo se adherentnima prvi prvom posjetu, a pri drugom posjetu se taj postotak blago povećao.

Bitno je da pacijent razumije svoju bolest i da mu se razjasne sve nedoumice u vezi terapije. Razlozi neadherencije mogu biti različiti, a najčešće su to strah, pogoršanje bolesti ili drugi negativni ishodi liječenja. Promjena GLF programa za poboljšanje ljekarničkih kompetencija dovela je do blagog poboljšanja adherencije što govori da se ljekarnici trebaju više uključiti u terapiju pacijenta i svojim intervencijama omogućiti najbolju moguću terapiju za pojedinog pacijenta.

VEZANI SADRŽAJ > <