x
x

Nove usluge u javnim ljekarnama – Hrvatski lideri i najbolje prakse

  06.01.2016.

Ljekarnička skrb predstavlja ljekarnikovo odgovorno pružanje sigurne i racionalne terapije pacijentu. Riječ je o profesionalnoj djelatnosti u kojoj ljekarnik, na temelju svog znanja i iskustva, postavlja prioritete u procesu liječenja, te preuzima odgovornost za pozitivan ishod terapije lijekovima.

Nove usluge u javnim ljekarnama – Hrvatski lideri i najbolje prakse

Danas mnoge zemlje nastoje uvesti nove usluge za pacijente u svoj koncept zdravstvene zaštite. Takvi su pokušaji od velikog interesa nacionalnih i međunarodnih ljekarničkih organizacija, no u svim se zemljama svijeta pojavljuju mnogi izazovi u implementaciji ovoga koncepta.

Implementacija ljekarničkih usluga počela je u Hrvatskoj prije desetak godina, no prvi su rezultati objavljeni tek nedavno. Tko su predvodnici ovih promjena u Hrvatskoj i koji su indikatori njihovog uspjeha.

U predavanju održanom na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe istaknuti su primjeri:

  • utjecaj na pacijentovu sigurnost i ishode liječenja u uslugama usmjerenim na racionalizaciju primjene lijekova,
  • usluge usmjerene na pacijente s kroničnim bolestima,
  • usluge usmjerene na prevenciju i očuvanje zdravlja te
  • usluge povezane s promjenama životnih navika.

Dr. sc. Arijana Meštović, mag. pharm., Pharma Expert d.o.o. i predsjednica Povjerenstva zaunaprjeđenje ljekarničke djelatnosti Hrvatske ljekarničke komore

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe

VEZANI SADRŽAJ > <