x
x

Uloga kliničkog farmaceuta u usklađivanju terapije

  14.01.2019.

Provođenje postupka usklađivanja terapije koji vodi klinički farmaceut pri prijemu bolesnika u bolnicu: iskustvo jedne hrvatske kliničke bolnice, objavljeno u CMJ-u.

Uloga kliničkog farmaceuta u usklađivanju terapije
Najčešća vrsta nenamjernog odstupanja od terapije bilo je izostavljanje lijeka (63,9%), a nakon toga netočna doza (24,2%).

Cilj Ocijeniti postupak usklađivanja terapije koji kontrolira klinički farmaceut u kliničkoj praksi određivanjem učestalosti i vrste nenamjernih odstupanja od terapije nastalih pri prijemu u bolnicu.

Postupci Ovo opservacijsko prospektivno ispitivanje u trajanju od 1 godine (od listopada 2014. do rujna 2015. godine) provedeno je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava u sklopu implementacije sigurne kliničke prakse unutar projekta zajedničkog djelovanja za usklađivanje primjene lijekova Mreže Europske unije u području sigurnosti pacijenata i kvalitete skrbi (tzv. PASQ JA). Bolesnici stariji od 18 godina koji redovito uzimaju najmanje jedan lijek koji se izdaje na recept smatrali su se pogodnima za uključenje u ispitivanje. Otkrivene razlike između najbolje moguće medikacijske povijesti koju uzima farmaceut i liječničkih uputa pri prijemu bolesnika izravno su bile priopćene liječnicima kako bi se razjasnilo jesu li opažene promjene u terapiji bile namjerne ili nenamjerne. O svim se takvim odstupanjima razgovaralo na stručnim sastancima i odstupanja su kategorizirana prema vjerojatnosti izazivanja štetnih posljedica.

Rezultati U 411 bolesnika uključenih u ispitivanje utvrđeno je 1200 odstupanja od terapije, s time da je ono u 202 (16,8%) slučaja bilo nenamjerno. U 148 (35,0%) bolesnika pronađeno je jedno odstupanje od terapije ili više njih. Najčešća vrsta nenamjernog odstupanja od terapije bilo je izostavljanje lijeka (63,9%), a nakon toga netočna doza (24,2%). Više od polovice (59,9%) utvrđenih nenamjernih odstupanja od terapije moglo je prouzročiti umjerene do teške tegobe ili kliničko pogoršanje u bolesnika.

Zaključak Oko 60% pogrešaka u primjeni lijekova moglo bi ugroziti sigurnost bolesnika. Usklađivanje terapije koje kontrolira klinički farmaceut pokazalo se važnim alatom u otkrivanju odstupanja i sprječavanju nepovoljnih ishoda u bolesnika. Ovaj standardizirani postupak usklađivanja terapije može se uvelike primijeniti u drugim zdravstvenim ustanovama i kliničkim okolnostima.

Ivana Marinović, Srećko Marušić, Iva Mucalo, Jasna Mesarić, Vesna Bačić Vrca

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT D 2000Zipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: