x
x

Kako se studenti farmacije osposobljavaju za pružanje ljekarničke skrbi?

  21.02.2018.

Objektivno strukturirani klinički ispit - OSKI na Studiju farmacije u Splitu. OSKI ispituje kliničko znanje, sposobnost donošenja odluke o terapiji, sposobnost suradnje s drugim zdravstvenim djelatnicima i komunikacijske vještine.

Kako se studenti farmacije osposobljavaju za pružanje ljekarničke skrbi?

Tijekom Stručnog osposobljavanja studenti usvajaju kompetencije koje čine temelj pružanja ljekarničke skrbi unutar zdravstvenog sustava, a sastavni su dio Hrvatskog ljekarničkog kompetencijskog okvira. Stoga je OSKI vrlo prikladan alat za procjenu usvojenosti navedenih kompetencija.

OSKI se na Studiju farmacije prvi put održao 6. rujna 2017. godine u prostorijama na prvom katu zgrade temeljnih medicinskih znanosti Fakulteta. Ispit je bio organiziran u obliku sedam postaja. Dvije postaje bile su neinteraktivne, u sklopu kojih je ispitivano znanje studenta o izradi magistralnih pripravaka i izdavanju lijekova na recept. Preostalih pet postaja bilo je interaktivno, gdje su studente na ulasku u prostoriju čekali pacijenti glumci, regrutirani iz redova fakultetskog osoblja te pripremljeni za ulogu prije održavanja OSKI-ja.

OSKI je uključio prijavu sumnje na nuspojavu lijeka te primjenu načela Farmacije utemeljene na dokazima, a slučajevi su bazirani na najčešće utvrđenim stanjima i bolestima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (izvor HZJZ) i lijekovima s najvećom potrošnjom u Republici Hrvatskoj (izvor HALMED).

VEZANI SADRŽAJ > <