x
x

Sveobuhvatna i sustavna usluga upravljanja farmakoterapijom

  06.01.2020.

Sveobuhvatna usluga upravljanja farmakoterapijom kao rješenje za propuste u propisivanju lijekova: europska perspektiva

Sveobuhvatna i sustavna usluga upravljanja farmakoterapijom
Sveobuhvatnu uslugu upravljanja farmakoterapijom (engl. Comprehensive Medication Management Services, CMM services) provode posebno educirani ljekarnici.

Zbog porasta prevalencije kroničnih bolesti, potrošnja lijekova ubrzano raste. Uslijed toga, kronični bolesnici su izloženi povećanom riziku pojave terapijskih problema što dovodi do nepovoljnih kliničkih i ekonomskih ishoda liječenja. Stoga se smatra da je sveobuhvatno i sustavno upravljanje farmakoterapijom ključno za osiguranje optimalne uporabe lijekova kao i za poboljšanje kliničkih ishoda liječenja.

Sveobuhvatna usluga upravljanja farmakoterapijom (engl. Comprehensive Medication Management Services, CMM services) koju provode posebno educirani ljekarnici može ponuditi rješenje za ovaj problem, smanjujući nepotrebnu, a često i štetnu primjenu lijekova te njene posljedične komplikacije.

Kolaborativna praksa ljekarnika i liječnika obiteljske medicine, koja uključuje i aktivno sudjelovanje pacijenata u kreiranju terapijskih režima, važan je čimbenik koji doprinosi učinkovitosti CMM usluge.

CMM usluga se definira kao standard skrbi koji osigurava da se svakom pacijentu pojedinačno procjenjuju svi lijekovi (u receptnom ili bezreceptnom režimu, biljni, tradicionalni), vitamini ili dodaci prehrani koje uzima, kako bi se za svaki od njih utvrdilo je li prikladan za pacijenta, je li učinkovit za pacijentovo zdravstveno stanje, je li siguran s obzirom na komorbiditete i druge lijekove koje pacijent uzima, te je li pacijent sposoban i u mogućnosti uzimati lijekove kako treba.

Usluga sadrži individualizirani plan skrbi kojim se postižu predviđeni ciljevi terapije kao i odgovarajuće praćenje (follow-up) kako bi se utvrdili stvarni ishodi liječenja.

Pored SAD-a, nekoliko je drugih zemalja (Australija, Kanada i Brazil) uspjelo integrirati CMM uslugu u svoje postojeće sustave primarne zdravstvene zaštite. Međutim, u Europi, unatoč raširenosti spoznaje o potrebi za upravljanjem farmakoterapijom, razvoj i implementacija CMM usluge zaostaje. Kako bi se CMM usluge realizirale u Europi i ostalim zemljama, potrebno je ispuniti brojne preduvjete, uključujući donošenje politika i zakonskih propisa koji podržavaju pružanje CMM usluga u mnogo većem obimu, ostvarivanje jasno definirane i standardizirane profesionalne prakse i zajedničkog jezika ljekarnika, te stvaranje dobro educiranih i iskusnih ljekarnika koji u punom radnom vremenu pružaju izravnu skrb pacijentima.

Iva Mucalo, Andrea Brajković, Ivona Jukić, Danijela Jonjić, Dagmar Radin, Djenane Ramalho de Oliveira