x
x

Pametni telefoni mogu pomoći u redovitom uzimanju terapije

  29.12.2019.

Jednostavna aplikacija za pametne telefone za praćenje uzimanja kronične terapije može biti isplativ način pomoći pacijentima da točno uzimaju propisane lijekove, prezentirano je na argentinskom Kongresu kardiologa (SAC).

Pametni telefoni mogu pomoći u redovitom uzimanju terapije

U studiju je uključeno ukupno 90 bolesnika sa srčanim udarom, prosječne dobi od 63 godine. Pacijenti su hospitalizirani i randomizirani u dvije skupine. Ispitivana skupina je dobila aplikaciju za praćenje farmakoterapije, a kontrolna skupina detaljne pisane upute o uzimanju propisane terapije. Adherencija je mjerena 90 dana s pomoću Morisky skale za adherenciju (MMAS-8).

U ispitivanoj grupi se raspored propisanih lijekova učitao u digitalnoj aplikaciji, a ispitanike je na uzimanje lijeka podsjećao alarm.

Istraživači su izračunali da je adherencija porasla za 30% u odnosu na klasične pisane preporuke. Uz to su pacijenti bili 'sinkronizirani' sa svojim liječnicima i bolje su razumjeli važnost redovitog uzimanja lijekova u odnosu na kontrolnu skupinu.