x
x

Inicijativa SZO-a ima za cilj prepoloviti broj medikacijskih pogrešaka

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  03.04.2017.

U sljedećih 5 godina Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ima za cilj prepoloviti broj medikacijskih pogrešaka, a troškovi posljedica medikacijskih pogrešaka trenutno iznose oko 42 milijarde dolara godišnje u SAD-u.

Inicijativa SZO-a ima za cilj prepoloviti broj medikacijskih pogrešaka

Potrebno je naći slabe točke zdravstvenog sustava koje vode do medikacijskih pogrešaka i štete pacijentima, a posebno je bitno poboljšati način na koji se propisuju lijekovi, distribuiraju i koriste.

Godišnje oko 1,3 milijuna ljudi u SAD-u umre ili ima neke posljedice zbog medikacijskih pogrešaka, a taj postotak je sličan i u zemljama s nižim prihodima.

Uzroci su svuda slični:

 • previše pacijenata,
 • nedovoljno medicinskog osoblja,
 • umor medicinskog osoblja,
 • neadekvatna edukacija,
 • netočne informacije,
 • a posebno se često greške događaju kada je više liječnika uključeno u brigu o pacijentu.

SZO od uključenih zemalja traži da odrede ključne faktore:

 • lijekovi s visokim rizikom štete kad se neispravno primjenjuju,
 • pacijenti koji uzimaju više lijekova za različite bolesti i
 • pacijenti koji mijenjaju liječnika.

Cilj je postići poboljšanje u svim fazama primjene lijekova:

 • propisivanje,
 • izdavanje,
 • primjena,
 • nadzor i
 • korištenje.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoBisolexMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: