x
x

Istraživanja na temu adherencije

  01.09.2022.

COST projekt (European Cooperation In Science and Technology) pod nazivom ENABLE (European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE) provodi istraživanje na temu adherencije, za sve zainteresirane zdravstvene radnike (liječnike, ljekarnike, medicinske sestre i sve koji aktivno skrbe za pacijente i njihovu terapiju lijekovima).

Istraživanja na temu adherencije

Ovo istraživanje ispituje kako zdravstveni radnici zaposleni u zemljama koje sudjeluju u ENABLE COST-u upravljaju adherencijom prema lijekovima u svom svakodnevnom radu. Ovo je dio većeg istraživanja „Prepreke i pokretači implementacije intervencija koje povećavaju adherenciju prema lijekovima u zemljama ENABLE COST“. Sve podatke će prikupljati istraživači projekta COST ENABLE i bit će u potpunosti anonimni. Podaci će se koristiti SAMO u istraživačke svrhe projekta.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u istraživanje ispunjavanjem upitnika dostupnim na https://link.webropol.com/s/enable 

Upitnik je dostupan na hrvatskom jeziku. U istraživanju sudjeluje više od 20 europskih zemlja te je od značaja da se također uključe i istraže stavovi i praksa zdravstvenih radnika iz Hrvatske. COST je podržan od strane Okvirnog programa EU Obzor 2020.

Zbog starenja društva, u Europi se bilježi stalni porast kroničnih bolesti i multimorbiditeta. To zahtijeva multidisciplinarni odgovor, koji često uključuje promjene načina života u kombinaciji s doživotnom upotrebom lijekova.

Međutim, nepridržavanje uzimanja lijekova javlja se kod polovice kroničnih korisnika i predstavlja izazov u liječenju kroničnih bolesti, a povezano je s gotovo 200 000 smrtnih slučajeva i 80-125 milijardi eura izravnih i neizravnih troškova na nivou Europe. Tehnološki napredak (npr. pametne kutije za tablete, digitalni inhalatori, uređaji za praćenje, olovke za e-injekcije, e-Zdravlje) ima značajan potencijal za podršku i pomoć zdravstvenim radnicima i edukaciju pacijenata. Uspješna europska implementacija tehnologije za poboljšanje adherencije dodatno je ometena nedostatkom uvida u različite europske zdravstvene sustave.

VEZANI SADRŽAJ > <