x
x

Ekonomska evaluacija zdravstvenih usluga

  22.01.2016.

Kontinuirani rast troškova zdravstva u mnogim razvijenim zemljama svijeta potakao je sustavno preispitivanje i ekonomsku evaluaciju zdravstvenih tehnologija i usluga koje se zdravstvenim proračunom financiraju, kako bi se ograničena sredstva namijenjena zdravstvu što učinkovitije i mudrije alocirala.

Ekonomska evaluacija zdravstvenih usluga

Ekonomske evaluacije zdravstvenih tehnologija omogućavaju identifikaciju alternativnih načina ulaganja u zdravstvo te usporedbu troškova i koristi svake od alternativnih zdravstvenih intervencija kako bi se utvrdila optimalna kombinacija proizvoda i usluga koju se zdravstvenim proračunom može financirati i tako optimizirala količina zdravlja ostvarena u društvu.

Tri osnovne vrste ekonomskih evaluacije najčešće se provode u zdravstvu:

  1. analiza troškovne učinkovitosti (eng. cost-effectivness analysis, CEA);
  2. analiza troškovne korisnosti (eng. cost-utility analysis, CUA);
  3. analiza troškova i koristi (eng. Costbenefit analysis, CBA).

Rezultati ekonomske evaluacije korisni su pri donošenju odluka o tome koju zdravstvenu intervenciju ili tehnologiju „staviti na osnovnu listu“ i financirati iz ograničenog zdravstvenog proračuna, a upotrebljavaju se u zemljama kao Velika Britanije, Nizozemska, Australija.

Budući da su ljekarničke usluge u najvećoj mjeri ili izvan sustava proračunskog financiranja ili nemaju alternativu, ekonomske evaluacije ljekarničkih usluga relativno su rijetke. Međutim, u nekim zdravstvenim sustavima to se mijenja – nove ljekarničke usluge bi u budućnosti mogle zauzeti svoja mjesta u već ograničenim zdravstvenim proračunima. Zahtjevi za promjenama u načinu financiranja ljekarničkih usluga zahtijevat će i ekonomsku evaluaciju ljekarničkih usluga kako bi se utvrdila troškovna učinkovitost pojedine ljekarničke usluge odnosno utvrdilo ostvaruje li pojedina usluga dodatnu vrijednost po društveno prihvatljivom trošku.

Cilj prezentacije održane na Farmaceutskom forumu u Poreču, bio je ukazati na važnost ekonomskih evaluacija u zdravstvu te pobliže objasniti njihovu metodologiju, posebno u domeni evaluacije ljekarničkih usluga, kako teoretski tako i kroz rezultate već provedenih evaluacija u drugim zdravstvenim sustavima.

Dr. sc. Ana Bobinac, dipl. oec., Institut za zdravstvenu politiku i upravljanje, Sveučilište Erasmus, Rotterdam, Nizozemska

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe, 2015. godine

VEZANI SADRŽAJ > <