x
x

Rosuvastatin u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih događaja

  31.10.2017.

Uloga rosuvastatina u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih događaja i utjecaj na suradljivost bolesnika opisana je u radu objavljenom u časopisu Cardiologia Croatica.

Rosuvastatin u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih događaja
Dominantni učinak rosuvastatina jest snizivanje LDL kolesterola i ukupnog kolesterola u krvi te je on jedini statin koji je pokazao pozitivan učinak u povećanju koncentracije HDL kolesterola, i to do 15 %. Širok raspon jačine rosuvastatina u 6 različitih doza od 5 do 40 mg omogućuje da količinu lijeka prilagodimo potrebama bolesnika kako bi liječenje bilo učinkovito, a eventualne neželjene nuspojave lijeka svedene na minimum.

Kardiovaskularne su bolesti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, a povišene masnoće u krvi jedan su od najvažnijih čimbenika rizika za njihov nastanak. U tome je smislu učinkovito smanjenje lipida bitan napredak u smanjenju pobola i smrtnosti od neželjenih kardiovaskularnih događaja, što dokazuju i mnogobrojne studije.

Za smanjenje masnoća vrlo su učinkoviti antilipemici, a među njima statini zauzimaju središnje mjesto. Kao statin „nove generacije” ističe se rosuvastatin. To je sintetski statin koji inhibira enzim 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A reduktazu te na taj način smanjuje sintezu endogenog kolesterola.

Dominantni učinak rosuvastatina jest snizivanje LDL kolesterola i ukupnog kolesterola u krvi te je on jedini statin koji je pokazao pozitivan učinak u povećanju koncentracije HDL kolesterola, i to do 15 %.

U literaturi su opisani i protuupalni, antioksidativni i antitrombotski učinci ovoga lijeka, koji dodatno smanjuju rizik od kardiovaskularnog pobola i smrtnosti, a ne mogu se pripisati isključivo smanjivanju razine ukupnog kolesterola.

Najčešća nuspojava ovog lijeka jest mijalgija koja je jedan od najvažnijih razloga zašto bolesnici odustaju od statinske terapije i pribjegavaju „alternativnim“, često neučinkovitim rješenjima.

Kako je liječenje hiperlipidemije od ključne važnosti za smanjenje kardiovaskularnog rizika, potrebno je naglasak staviti na redovito uzimanje lijeka i na nalaženje adekvatnog načina da bolesnik ostane na terapiji statinima. U tome smislu širok raspon jačine rosuvastatina u 6 različitih doza od 5 do 40 mg omogućuje da količinu lijeka prilagodimo potrebama bolesnika kako bi liječenje bilo učinkovito, a eventualne neželjene nuspojave lijeka svedene na minimum.