x
x

Može li slanje 5G poruka na pametne telefone poboljšati adherenciju?

  10.09.2023.

Istraživači iz Kine proveli su prospektivno kontrolirano randomizirano pilot istraživanje kako bi procijenili učinak 5G poruka na pridržavanje lijekova i kliničke ishode među bolesnicima s rakom pluća nemalih stanica koji su bili podvrgnuti kemoterapiji pemetreksedom uz redovitu suplementaciju folne kiseline (FA) i vitamina B12.

Može li slanje 5G poruka na pametne telefone poboljšati adherenciju?

Adherencija bolesnika i kvaliteta života procijenjeni su na početku i nakon 1. i 3. mjeseca uz mjerenje hematološke ili nehematološke toksičnosti povezane s kemoterapijom, kao i serumske razine folne kiseline i vitamina B12. Kontrolna skupina je primala poruke tzv. druge generacije (2G), odnosno samo tekstualne poruku, a ispitivana skupina 5G multimedijske i interaktivne poruke koje su slali farmaceuti.

Od 567 bolesnika koji su ispunjavali kriterije za uključenje u razdoblju od siječnja do svibnja 2021., u istraživanje ih je uključeno 154 (27,2%). 80 je randomizirano u kontrolnu skupinu, a 74 u intervencijsku skupinu. Adherencija je bila znatno bolja u ispitivanoj skupini u odnosu na kontrolnu nakon mjesec dana (62/69, 90% vs. 56/74, 76%; prilagođeni omjer izgleda 2,67, 95% CI 1,02-7,71) i nakon 3 mjeseca (50/60, 83% vs. 48/64, 75%; prilagođeni omjer izgleda 2,36, 95% CI 1,00-5,23). U skladu s očekivanjima i vrijednosti folne kiseline i vitamina B12 u serumu bile su više u ispitivanoj skupini koja je primala 5G poruke u odnosu na kontrolu. Od hematološke toksičnosti samo je učestalost leukopenije u intervencijskoj skupini bila niža od one u kontrolnoj skupini (25/80, 31% u kontrolnoj skupini vs. 12/74, 16% u intervencijskoj skupini; P=0,04). Nije bilo razlika u nehematološkoj toksičnosti i kvaliteti života među skupinama.

Poznato je da nepridržavanje bolesnika propisanom liječenju i nuspojave lijekova mogu smanjiti učinkovitost liječenja, a tako i kvalitetu života. Intervencijske metode za poboljšanje adherencije koja je još uvijek veliki problem stalno se razvijaju i došle su do tzv. pete generacije (5G) poruka.

Aplikacije za pametne telefone zahtijevaju složene operacije, kao što je preuzimanje aplikacije, prostorna i vremenska ograničenja - ovise o bežičnom internetu ili podatkovnim mrežama za slanje videa visoke rezolucije. S razvojem informacijske tehnologije, tekstualne poruke druge generacije (2G) dosegnule su petu generaciju (5G). 5G razmjena poruka konstruirana je na temelju najnovijih standarda prema udruženju - Global System for Mobile Communications Association kako bi se mogle slati i primati multimedijske i interaktivne poruke, uz veliku brzinu, malo kašnjenje i bolju povezanost.

Slanje 5G poruka pokazalo se korisnim u poboljšanju adherencije na lijekove. U usporedbi s konvencionalnim 2G slanjem tekstualnih poruka, napredno 5G slanje poruka podržava više medijskih formata, uključujući kvalitetne slike, audio, video zapise i emotikone. Video i audio poruke se mogu isporučiti i putem e-pošte ili web stranica. Međutim, većina pacijenata s kroničnim stanjima, uključujući pacijente s dijagnozom maligne bolesti, starije su odrasle osobe. Upravo se korištenje mobilnog telefona s 5G mrežnom vezom pokazalo prikladnim za poboljšanje adherencije među starijih bolesnicima.

Više od 97% okružnih gradova i 40% urbanih područja u Kini pokriveno je 5G mrežama. 5G aplikacije se ubrzano šire u obrazovanju, zdravstvenoj skrb i u širenju informacija. Više od 600 tercijarnih bolnica u Kini pokrenulo je 5G aplikacije za hitne slučajeve, dijagnostiku i kontrolu na daljinu. Primjena 5G mreže omogućila je bolesnicima u ruralnim područjima da dobiju iste medicinske i farmaceutske usluge kao i oni u urbanim sredinama. Povezivanjem pametnog telefona s 5G uslugom razmjene poruka mogu se razviti personalizirane usluge i savjetovanja multimedijskim kanalima bez kompleksnih operacija i bez ovisnosti o bežičnom internetu.