x
x

Pregled rada Kolegija: Izazovi i mogućnosti, u Zagrebu 18. 10.

  15.10.2019.

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Kolegij javnog zdravstva, u suorganizaciji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, ima čast pozvati vas na 7. simpozij Kolegija javnog zdravstva AMZH pod nazivom "Pregled rada Kolegija: izazovi i mogućnosti". Simpozij će se održati 18. listopada 2019. godine u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Mirogojska 16, 10000 Zagreb.

Pregled rada Kolegija: Izazovi i mogućnosti, u Zagrebu 18. 10.

Program

Simpozij je bez kotizacije. Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora zdravstvenih radnika bodovat će simpozij. Za sudjelovanje na Simpoziju rezervirajte svoje mjesto na adresu e-pošte simpozij.amzh@stampar.hr

08:30 - 09:00 Registracija sudionika 

09:00 Otvaranje 

Radno predsjedništvo: Josip Čulig, Branko Kolarić, Inge Heim

09:15 -09:30 Doprinosi i mogućnosti kolegija javnog zdravstva Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske – Jadranka Mustajbegović

09:30 – 09:45 Podaci o pacijentu: gledište obiteljskog liječnika - Igor Švab /Slovenija/

09:45 – 10:00 Ergonomika i  kralješnica - jučer, danas, sutra? - Ladislav Krapac;

10:00 – 10:15 Rano otkrivanje, postavljanje dijagnoze i praćenje bolesnika s kroničnim nezaraznim bolestima putem „Panela“ – inovativni model osmišljen u obiteljskoj medicini Hrvatske – Biserka Bergman Marković

10:15 – 10:30 Prediktori pojave i tijeka profesionalnih bolesti kože: pregled istraživanja - Jelena Macan

10:30 – 10:45 Klimatske promjene i zdravlje – Inge Heim, Antoinette Kaić Rak

10:45 – 11:00 Adherencija kroničnih pacijenata prema propisanoj terapiji – temelj uspješnog ishoda liječenja – Josip Čulig

11:00 – 11:30 Stanka za kavu

Radno predsjedništvo: Anamarija Savičević Jurčev, Josipa Kern, Arijana Vorko Jović

11: 30 – 11:45 Elektronički zdravstveni zapis kao temelj javnozdravstvenog informiranja, istraživanja i djelovanja – Josipa Kern, Marijan Erceg

11:45 – 12:00 Hrvatsko iskustvo primjene prirodnih ljekovitih činitelja u medicini i turizmu – Goran Ivanišević

12:00 – 12:15 Dosadašnji rezultati istraživanja utjecaja ratnih zbivanja na zdravlje stanovništva Istočne Hrvatske – Dinko Puntarić

12:15 – 12:30 Program humanizacije bolničkih sredina za majku i dijete u Hrvatskoj – Josip Grgurić

12:30 – 12:45 Zarazne bolesti povezane s putovanje – Anamarija Savičević Jurčev

12:30 – 13:00 Mogućnosti entropijskog praćenja dinamike rizika u cestovnom prometu – Arijana Vorko Jović

13:00  Zaključak Simpozija

Pozivnica

Program

Izvor: www.stampar.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTOlfen gelPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: