x
x

Suicidalna promišljanja u ranoj adolescenciji - prolazna faza ili nešto više?

  05.07.2012.

Samoubilačka promišljanja (SP) su samo dio kontinuuma u razmišljanju i ponašanju koji se proteže od nerazmišljanja o smrti, preko takvog razmišljanja, pasivnog ili aktivnog planiranja, pokušaja i konačno do izvršenja samoubojstva. Ta ponašanja, osobito samoubojstvo, predstavljaju katastrofalni izazov za involvirane pojedince, profesionalce koji se tim problemom bave kao i veliki javnozdravstveni problem širom svijeta.

Suicidalna promišljanja u ranoj adolescenciji - prolazna faza ili nešto više?

Objavljeni podatci o učestalosti SP tijekom adolescencije su nekonzistentni, što je vjerojatno posljedica značajnih metodoloških razlika u definiranju SP. Prevalencija SP u adolescenata u dobi od 14 do 19 godina prema nekim istraživanjima ide i do 50 %.

Djevojke obično imaju veću učestalost SP. Ovi podatci ukazuju da su SP česta pojava u nekliničkoj populaciji adolescenata. Ne čudi stoga što postoje promišljanja da ova pojava možda samo predstavlja normativnu i prolaznu razvojnu pojavu u adolescenciji.

Ipak, iako će većina adolescenata sa SP odrasti bez vidljivih znakova psiholoških smetnji, postoja snažne naznake da su SP pokazatelj trenutnog ili budućeg subjektivnog distresa, socijalnog i radnog onesposobljenja i prediktor duševnih poremećaja.

U predavanju je prikazan značaj i povezanosti SP u ranoj adolescenciji s nizom sociodemografskih pokazatelja, osobinama ličnosti rizičnim i zaštitnim ponašanjima.

Tomislav Franić

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html

VEZANI SADRŽAJ > <