x
x

Bol u trbuhu u djece povezana je s razvojem anksioznosti i depresije

  Maja Grgec, dr. med.

  19.08.2013.

Djeca koja pate od boli u trbuhu pod većim su rizikom da razviju anksiozni poremećaj ili depresiju u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi, objavljeno je u časopisu Pediatrics.

Bol u trbuhu u djece  povezana je s razvojem anksioznosti i depresije
Važno je razmišljati o emocionalnim i psihološkim aspektima u podlozi funkcionalne abdominalne boli neobjašnjenog uzroka.

Nedavno istraživanje obuhvatilo je 332 djece koja su patila od funkcionalne boli u trbuhu neobjašnjenog uzroka i 147 zdrave djece-kontrolna skupina. Rizik razvoja anksioznog poremećaja u adolescenciji ili mlađoj odrasloj dobi bio je 5 puta veći u djece s boli u trbuhu od kontrolne skupine. 51% te djece je razvilo neki od anksioznih poremećaja, s najvećom zastupljenosti socijalne fobije (26%). Rizik za razvoj depresije je također bio značajno veći. 40% ispitanika s epizodama boli u trbuhu u djetinjstvu je razvilo depresiju što je više nego dvostruko u odnosu na kontrolnu skupinu gdje se depresija razvila u 16% ispitanika.

Kronična ili rekurentna bol u trbuhu u djece zahtjeva multidisciplinarni zdravstveni pristup.Važno je razmišljati o emocionalnim i psihološkim aspektima u podlozi funkcionalne abdominalne boli neobjašnjenog uzroka. Također, potrebno je provesti dodatna istraživanja koja bi istražila mogućnost prevencije anksioznosti i depresije u takve djece pravodobnim psihološkim pristupom, ističu autori.

VEZANI SADRŽAJ > <