x
x

Olanzapin - lijek izbora kod psihotičnih poremećaja u adolescenata?

  Iris Foller Podobnik, psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

  17.05.2013.

Olanzapin učinkovitiji od risperidona u liječenju prve psihotične epizode schizofrenog tipa – prikaz slučaja

Olanzapin - lijek izbora kod psihotičnih poremećaja u adolescenata?

Olandix (olanzapin) je danas lijek prvog izbora kod liječenja psihotičnih poremećaja u adolescenata zbog učinkovitosti i povoljnog profila nuspojava, brzo ublažavanje tjeskobnosti psihotične razine i regulacije sna. Olandix se u prikazanom slučaju pokazao učinkovitiji od risperidona u slučaju prve psihotične epizode shizofrenog tipa.

Cilja rada i prikaz slučaja

Tablete se rastapaju u usnoj šupljini, mogu se primjenjivati u soku, vodi ili drugim pićima, lakše se gutaju u odnosu na obložene tablete, a od pacijenta se dobije se informacija o ugodnom okusu.

Cilj rada: Prikazati učinkovitost Olandix raspadljivih tableta u slučaju nedostatne kliničke učinkovitosti drugog atipičnog antipsihotika.

Prikaz slučaja: Simptomi produktivne psihopatologije shizofrene bolesti izbijaju kod adolecsenta prvi puta u dobi od 15 godina i 6 mjeseci (slušne halucinacije, deluzije religioznog i grandomanskog karaktera). Liječenje se u bolničkim uvjetima odmah započinje risperidonom, lijekom s izrazitim afinitetom za cijeli niz receptora uključujući i dopaminske D2 receptore, pri čemu se doza lijeka postupno povisuje na klinički uobičajenu terapijsku dnevnu dozu. Međutim, ni nakon 4 mjeseca ne postiže se stanje prihvatljivog psihosocijalnog funkcioniranja, ostaje značajna razina produktivne simptomatike kojoj se priključuju i negativni simptomi (učestalo se žali na gubitak volje, smisla, unutarnju emocionalnu prazninu), uz perszistiranje psihotične razine tjeskobnosti, nesanicu i osjećaj napetosti. Važno je napomenuti da mladić živi u cjelovitoj, funkcionalnoj obitelji bez psihijatrijskog herediteta te da je njegov dosadašnji psihomotorni razvoj protekao uredno.

Nakon 4 mjeseca terapija risperidonom se prekida i u terapiju se uvode Olandix raspadljive tablete s ciljem djelovanja kako na perzistirajuće pozitivne simptome bolesti, tako i na tijekom terapije risperidonom zamijećenu pojavu negativne simptomatike. Ova promjena lijeka kod mladog bolesnika izvedena je bez teškoća unatoč visoke razine paranoidnosti, što omogućuje dizajn raspadljivih tableta. Naime, tablete se rastapaju u usnoj šupljini, mogu se primjenjivati u soku, vodi ili drugim pićima, lakše se gutaju u odnosu na obložene tablete, a od pacijenta se dobije informacija o ugodnom okusu. Doza Olandix raspadljivih tableta je postupno povećavana do dnevne doze od 20 mg.

Tijekom tri do četiri tjedna nakon dostizanja dnevne doze od 20 mg Olandix raspadljivih tableta u velikoj mjeri se povlači produktivna psihopatologija, pacijent dobiva uvid u patološku narav ranijih deluzivnih proživljavanja, bitno se smanjuje stupanj halucinatornih obmana (uzima se u obzir određena razina disimulacije), postigne se klinički važno ublažavanje napetosti, negativna simptomatika se dobrim dijelom povlači. Uz Olandix raspadljive tablete u farmakoterapiji je još i fluoksetin u jednokratnoj dozi od 20 mg disperzibilnih tableta.

Rezultati

Adolescent s kliničkom slikom shizofrenije u trenutku prije uvođenja Olandix raspadljivih tableta, na risperidonu je imao 50 bodova na BPRS skali (eng. Brief Psychiatric Rating Scale) i psihosocijalno funkcioniranje mu je bilo značajno pod utjecajem halucinacija i deluzija (21-30 bodova na GAF skali, eng. Global Assessment of Functioning). Nakon mjeseci pol dana od isključivanja risperidona i uvođenja Olandix raspadljivih tableta zabilježen je 31 bod na BPRS skali i razina psihosocijalnog funkcioniranja na GAF-u od 51-60 (umjerene teškoće u svakodnevnom funkcioniranju), a tu je razinu funkcioniranja zadržao i nakon mjesec dana ambulantnog praćenja.

Rasprava

Važno je napomenuti da je dostignuta razina psihosocijalnog funkcioniranja zadržana i sljedećih mjesec dana ambulantnog praćenja (mladić redovito pohađa nastavu, adekvatan je u vršnjačkom okruženju).

Profil utjecaja na receptore (veći afinitet za serotoninske 5HT-2 nego dopaminske D2) uključene u biološku pozadinu shizofrenog procesa te specifična farmakokinetika, postavljaju Olandix raspadljive tablete kao razumnu opciju za lijek prvog izbora u liječenju kod adolescenata, ali i kao zamjenski lijek u slučaju nedostatne kliničke učinkovitosti drugog antipsihotika. U ovom slučaju Olandix raspadljive tablete nakon mjesec i pol dana liječenja dokazale su bolju učinkovitost u odnosu na prethodno uvedeni risperidon u adolescenta mlađeg od 17 godina života, i u smislu psihometrije psihotičnih elemenata (pad bodova u BPRS od 50 prije uvođenja Olandix raspadljivih tableta na 31, kao i psihosocijalnog funkioniranja (rast na GAF skali sa 21-30 prije uvođenja na 51-60 nakon uvođenja Olandix raspadljivih tableta). Važno je napomenuti da je dostignuta razina psihosocijalnog funkcioniranja zadržana i sljedećih mjesec dana ambulantnog praćenja (mladić redovito pohađa nastavu, adekvatan je u vršnjačkom okruženju).

Zaključak

Zbog niske cijene, velike učinkovitosti i povoljnog profila nuspojava Olandix raspadljive tablete su se nametnule kao prva linija liječenja psihotičnog poremećaja shizofrenih značajki u adolescentnoj psihijatriji.

Olandix raspadljive tablete za usta pokazale su u slučaju adolescenta mlađeg od 17 godina s kliničkom slikom shizofrenije bolju učinkovitost od risperidona. Za razliku od stanja na risperidonu uz Olandix raspadljive tablete dostignuto je kliničko poboljšanje dostatno za razinu psihosocijalnog funkcioniranja uključivanja u svakodnevni život, s tek umjerenim teškoćama. Za takav učinak bilo je potrebno dnevnu dozu Olandix raspadljivih tableta povisiti do 20 mg, što je kod prikazanog pacijenta proteklo bez pojave neželjenih nuspojava.

Djelotvornost Olandix raspadljivih tableta za usta i Olandix tableta je ista. Kontraindikacije i mjere opreza su u potpunosti iste, s tim da adolescenti u našem kliničkom iskustvu u početnom dijelu tretmana pokazuju bolju suradljivost pri uzimanju Olandix raspadljivih tableta ukazujući na element okusa i pozitivni dojam učinka raspadljivosti. Zbog niske cijene, velike učinkovitosti i povoljnog profila nuspojava Olandix raspadljive tablete su se nametnule kao prva linija liječenja psihotičnog poremećaja shizofrenih značajki u adolescentnoj psihijatriji.

*Primjena olanzapina se ne preporučuje u djece mlađe od 18 godina zbog nedostataka podataka o primjeni lijeka u toj dobnoj supini.

Literatura

1. Burton, ME, Shaw LM, Schentag, JJ i sur, ur. Applied Pharmacokinetics & Pharmacodynamics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring.; 4th ed, Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.

2. Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H i sur. Olanzapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3).

3. Pollack MH, Simon NM, Zalta AK i sur. Olanzapine augmentation of fluoxetine for refractory generalized anxiety disorder: a placebo controlled study. Biol Psychiatry. 2006;59:211–5.

4. Meehan, WJ, Badreshia S, Mackley CL. Successful treatment of delusions of parasitosis with olanzapine. Arch Dermatol 2006;142:352–5.

5. McGlashan TH, Zipursky RB, Perkins D i sur. Randomized, double-blind trial of olanzapine versus placebo in patients prodromally symptomatic for psychosis. Am J Psychiatry 2006;163:790-9.

6. McEvoy JP, Lieberman JA, Perkins DO i sur. Efficacy and Tolerability of Olanzapine, Quetiapine and Risperidone in the Treatment of First Episode Psychosis: A Randomised Double Blind 52 Week Comparison. Am J Psychiatry. 2007;164:1050-60.

7. Wirshing DA, Wirshing WC, Kysar L i sur. Novel antipsychotics: comparison of weight gain liabilities. J Clin Psychiatry 1999;60:358-63.

8. National Institute of Mental Health. NIMH study to guide treatment choices for schizophrenia, 2005, press release. Dostupno na: http://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2005/nimh-study-to-guide-treatment-choices-for-schizophrenia-phase-1-results.shtml Datum pristupa: 15. svibnja 2013.)

9. Nemeroff, CB . Dosing the antipsychotic medication olanzapine. J Clin Psychiatry. 1997;58:45–9.

11. Bymaster FP, Calligaro DO, Falcone JF i sur. Radioreceptor binding profile of the atypical antipsychotic olanzapine.. Neuropsychopharmacology 1996;14:87-96.