x
x

Znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima

  29.01.2014.

Spolno prenosive bolesti i neželjene trudnoće zbog svoje pojavnosti i posljedica postale su globalni javno zdravstveni problem, a rad na njihovoj prevenciji temeljni je preduvjet očuvanja reproduktivnog zdravlja zrele dobi

Znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima

Zbog sve ranije tjelesne i spolne nezrelosti, duljeg školovanja i sve kasnijeg sklapanja braka većina adolescenata je spolno aktivna prije braka. Znatiželja, neznanje, pritisak vršnjaka, emocionalna nezrelost uz nestalnost spolnih veza, vode mladež rizičnom spolnom ponašanju. Mladi prve informacije o spolnosti najčešće dobivaju od svojih vršnjaka i iz dnevnog tiska, odnosno televizije. Takve informacije mogu biti krive ili ih mladi interpretiraju na krivi način.

Cilj ovog istraživanja je saznanje o razini znanja adolescenata o spolno prenosivim bolestima i ozbiljnosti kojom adolescenti pristupaju pitanju spolnosti.

Anketirana su 32 mladića i 50 djevojaka u dobi 15-17 godina u dvije škole. 47% mladića i 30% djevojaka odgovorilo je da je bilo je spolno aktivno. Kao razlog stupanja u spolni odnos 83% je izjavilo znatiželju, a tek mali ostatak se odlučio na odgovor o pripadnosti grupi, tj. utjecaju vršnjaka. Spolni odnos pod utjecajem alkohola ili droge imalo je 12 od 30 adolescenata.

Josipa Jurišić, Mara Županić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyGastalPlivit C 1000 Plus
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: