x
x

Nezaposlenost povećava rizik od samoubojstva

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  12.09.2012.

Velika ekonomska kriza izazvala je ozbiljnu socijalnu nesigurnost širom svijeta. Istraživači su proveli analizu trenda u funkciji vremena iskoristivši regionalne ekonomske razlike te su ispitali povezanost stope nezaposlenosti i izvršenih samoubojstava u različitim zemljopisnim subregijama u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom recesije.

Nezaposlenost povećava rizik od samoubojstva
Nezaposlenost je u doslovnom smislu pogubna za neke pojedince.

Trendovi prije recesije (2000. - 2007. godina) pokazivali su smanjenje stope samoubojstava. Između 2008. i 2010. godine bilo je 846 samoubojstava više kod muškaraca i 155 samoubojstava više kod žena nego što bi bilo da je nastavljen trend prije recesije. Na godišnjoj razini svaki porast nezaposlenosti za 10% bio je povezan s 1,4% porasta stope samoubojstava kod muškaraca, dok porast nezaposlenosti nije bio povezan s brojem samoubojstava kod žena. Analiza sugerira da je 40% od tog povećanog broja samoubojstava bilo povezano s nezaposlenošću.

Komentar: Ova studija nadopunjava prethodne individualne analize kojima se povezala nezaposlenost sa samoubojstvima. Iako ovi rezultati ne mogu sa sigurnošću potvrditi uzročno-posljedičnu povezanost , nezaposlenost je vrlo vjerojatno uzrok samoubojstava. Takav učinak nezaposlenosti u skladu je s velikim društvenim očekivanjima koja su usmjerena na muškarce kao hranitelje obitelji. U SAD-u raste javna diskusija o mogućnostima kako odgovoriti na ekonomsku krizu i nezaposlenost, a u skladu s tim i rezultati ove studije sugeriraju da je nezaposlenost doslovno pogubna za pojedince što nije ni iznenađujuća niti nova činjenica.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: