x
x

Nezaposlenost povećava rizik od samoubojstva

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  12.09.2012.

Velika ekonomska kriza izazvala je ozbiljnu socijalnu nesigurnost širom svijeta. Istraživači su proveli analizu trenda u funkciji vremena iskoristivši regionalne ekonomske razlike te su ispitali povezanost stope nezaposlenosti i izvršenih samoubojstava u različitim zemljopisnim subregijama u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom recesije.

Nezaposlenost povećava rizik od samoubojstva
Nezaposlenost je u doslovnom smislu pogubna za neke pojedince.

Trendovi prije recesije (2000. - 2007. godina) pokazivali su smanjenje stope samoubojstava. Između 2008. i 2010. godine bilo je 846 samoubojstava više kod muškaraca i 155 samoubojstava više kod žena nego što bi bilo da je nastavljen trend prije recesije. Na godišnjoj razini svaki porast nezaposlenosti za 10% bio je povezan s 1,4% porasta stope samoubojstava kod muškaraca, dok porast nezaposlenosti nije bio povezan s brojem samoubojstava kod žena. Analiza sugerira da je 40% od tog povećanog broja samoubojstava bilo povezano s nezaposlenošću.

Komentar: Ova studija nadopunjava prethodne individualne analize kojima se povezala nezaposlenost sa samoubojstvima. Iako ovi rezultati ne mogu sa sigurnošću potvrditi uzročno-posljedičnu povezanost , nezaposlenost je vrlo vjerojatno uzrok samoubojstava. Takav učinak nezaposlenosti u skladu je s velikim društvenim očekivanjima koja su usmjerena na muškarce kao hranitelje obitelji. U SAD-u raste javna diskusija o mogućnostima kako odgovoriti na ekonomsku krizu i nezaposlenost, a u skladu s tim i rezultati ove studije sugeriraju da je nezaposlenost doslovno pogubna za pojedince što nije ni iznenađujuća niti nova činjenica.