x
x

Suicidalnost adolescenta i sudjelovanje roditelja u ratu

  18.09.2012.

Suicidalnost kod hrvatskih muških adolescenta i sudjelovanje njihovih roditelja u Domovinskom ratu povezena je s identifikacijom ili sekundarnom traumatizacijom, objavljeno je u CMJ-u.

Suicidalnost adolescenta i sudjelovanje roditelja u ratu

Cilj Istražiti povezanost između roditeljskog sudjelovanja u Domovinskom ratu i različitih pokazatelja psihosocijalnih poremećaja na uzorku mlađih adolescenata 10 godina nakon rata.

Postupci Ukupno 695 adolescenta ispunilo je upitnik za samo-procjenu koji je sadržavao pitanja o sudjelovanju roditelja u ratu, sociodemografskim obilježjima i konzumaciji alkohola i opojnih droga. Osobine ličnosti ispitane su Eysenckovim upitnikom ličnosti za djecu (engl. Junior Eysenck Personality Questionnaire); depresivni simptomi Dječjom skalom depresije (engl. Children's Depression Inventory, CDI); a nenamjerne ozljede, sudjelovanje u fizičkom nasilju i vršnjačko zlostavljanje pitanjima iz upitnika Ponašanje vezano uz zdravlje kod školske djece Svjetske zdravstvene organizacije. Postojanje suicidalnih misli ispitano je uz pomoć tri dihotomne čestice, a pokušaji samoubojstva uz pomoć jedne dihotomne čestice.

Rezultati Od 348 dječaka i 347 djevojčica, 57,7% imalo je bar jednog roditelja koji je sudjelovao u ratu. Muška djeca ratnih veterana imala su više stope nenamjernih ozljeda (omjer izgleda [engl. OR], 1,2; 95% raspon pouzdanosti [engl. CI], 0,56 do 2,63) i češće afirmativne odgovore u čitavom suicidalnom spektru (razmišljanja o smrti - OR, 2,1; 95% CI, 1,02 do 4,3; razmišljanja o samoubojstvu - OR, 5; 95% CI, 1,72 do 14,66; pokušaj samoubojstva - OR, 3,6; 95% CI, 1,03 do 12,67 ). Kod dječaka, suicidalne misli i nenamjerne ozljede bile su povezane sa sudjelovanjem roditelja u ratu, čak i nakon logističke regresije. Djevojčice su bile pod manjim utjecajem sudjelovanja roditelja u ratu i pokazivale su znakove psihopatologije samo na ukupnom CDI izračunu.

Zaključak Sudjelovanje roditelja u ratu bilo je povezano s negativnim psihološkim ishodima kod muške djece. Ova povezanost može se objasniti identifikacijom ili sekundarnom traumatizacijom. S obzirom da su suicidalnost i nenamjerne ozljede nespecifični markeri za čitav niz psihosocijalnih poremećaja, roditelji ratni veterani, kao posrednici kod nastanka takvih problema, trebali bi biti podvrgnuti preventivnom liječenju.

Tomislav Franić, Goran Kardum, Iris Marin Prižmić, Nevia Pavletić, Darko Marčinko

VEZANI SADRŽAJ > <