x
x

SAD: Veći broj suicida u djevojčica od 10 do 14 godina

  28.05.2019.

Stopa samoubojstava mladih sve se više povećava među djevojčicama u odnosu na dječake. Najveći porast zabilježen je u djevojčica u dobi od 10 do 14 godina, objavljeno jeu časopisu JAMA Network Open.

SAD: Veći broj suicida u djevojčica od 10 do 14 godina

Istraživači su identificirali 85.000 smrtnih slučajeva samoubojica među mladima u dobi od 10 do 19 godina između 1975. i 2016. godine. Ukupno je suicid izvršilo 80% muškaraca i 20% žena. Međutim, od 2007. do 2016. godine stopa samoubojstava povećala se više među djevojčicama nego dječacima, što je smanjilo razliku između spolova. Konkretno, među djevojčicama u dobi od 10 do 14 godina, stopa se povećavala gotovo 13% svake godine, dok je stopa među dječacima slične dobi porasla 7% godišnje. Među osobama u dobi od 15 do 19 godina stopa se povećala oko 8% godišnje među djevojčicama i 3,5% među dječacima. Smrtnost zbog gušenja ili vješanja pokazala je veće povećanje među djevojčicama nego dječacima.

Komentatori članka upućuju na povećano korištenje društvenih medija koji kod djevojaka mogu uzrokovati veći stres.