x
x

Poremećaj kockanja - prevencija među adolescentima

  31.08.2022.

Poremećaj kockanja je prema Američkom psihijatrijskom udruženju ponavljajuća kockarska aktivnost koja uzrokuje značajan problem ili narušava opće stanje. Istraživanja su pokazala kako je prevalencija kockanja kod adolescenata veća nego prevalencija u odrasloj dobi te da u nerazvijenim zemljama svijeta može sezati i do 34,3 %.

Poremećaj kockanja - prevencija među adolescentima

Poremećaj kockanja ponavljajuća je kockarska aktivnost koja narušava opće stanje ili uzrokuje značajan problem za osobu. Prevalencija je ove bolesti u svijetu između 0,01 i 10,6 % u odrasloj populaciji, a među adolescentima je i češća. Najvažniji su okidači poremećaja kockanja velika dostupnost i pristupačnost kockanja, odnosno mogućnost kockanja online. Veći rizik za nastanak ovog poremećaja imaju muškarci, samci, osobe u socijalno depriviranoj okolini. Međutim, kao kritično razdoblje osjetljivosti mozga za razvoj ovisnosti pa tako i poremećaja kockanja nameće se doba adolescencije. U Hrvatskoj čak 12,9 % srednjoškolaca zadovoljava kriterije za problematično kockanje.

Budući da poremećaj kockanja uzrokuje značajne psihosocijalne posljedice i da je povezan s brojnim psihičkim i fizičkim komorbiditetima, nužno je osmisliti kvalitetne preventivne intervencije. U svijetu i u našoj zemlji postoje brojni preventivni programi namijenjeni adolescentima, a najuspješniji su oni dužeg vremenskog trajanja koji obuhvaćaju multiple aspekte ovisnosti i utječu na promjene u ponašanju. Prevencija ove bolesti značajan je javnozdravstveni imperativ koji treba obuhvatiti pojedinca, obitelj, socijalno okruženje uz odgovarajuću zakonsku regulativu, financijsku podršku, interdisciplinarnu profesionalnu suradnju i znanstvenu evaluaciju učinkovitosti primijenjenih programa.

Lea Tomašić , Zrnka Kovačić Petrović