x
x

Započela je provedba europskog JA ImpleMENTAL projekta

  12.12.2021.

Mentalni poremećaji jedan su od najveći javnozdravstveni izazova zbog svoje rasprostranjenosti, opterećenjem bolesti (kao i invaliditetom) te uzrokuju veliko financijsko opterećenje, što zahtijeva djelovanje politike. Više od jedna na šest osoba diljem Europske unije (EU) imale su poteškoće mentalnog zdravlja u 2016., što je otprilike 84 milijuna ljudi.

Započela je provedba europskog JA ImpleMENTAL projekta
JA-ImpleMENTAL je projekt Europske komisije, koji za cilj ima potporu državama u njihovim nastojanjima da poboljšaju skrb za mentalno zdravlje.

Organizacija skrbi za mentalno zdravlje između pojedinih zemalja EU znatno se razlikuje. Neke zemlje se još uvijek oslanjaju na velike psihijatrijske bolnice, dok druge temelje pružanje skrbi u okvirima same zajednice. Potreba za davanjem prioriteta mentalnom zdravlju u svijetu postaje sve imperativnije, naročito u svjetlu tekuće pandemije SARS CoV-2 virusa.

JA-ImpleMENTAL  je projekt  Europske komisije, koji za cilj ima potporu državama u njihovim nastojanjima da poboljšaju skrb za mentalno zdravlje s naglaskom na prijenos znanja  i pilot provedbu i implementaciju dviju najboljih praksi u području transformacije sustava zaštite mentalnog zdravlja, konkretno na prijenosu i provedbi iz projekta „Mentalno zdravlje u Belgiji” , kojemu je cilj reorganizacija skrbi za mentalno zdravlje, u smislu uspostave zaštite mentalnog zdravlja u zajednici putem mobilnih timova te najbolja austrijska praksa u prevenciji suicida, tzv. “SUPRA”.

Hrvatska se svojim  sudjelovanjem u ovom projektu obvezala  implementirati obje navedene najbolje prakse.

JA ImpleMENTAL uključuje 40 organizacija iz 21 zemlje Europske unije/ Europskog gospodarskog prostora te je službeno započela 1. listopada 2021. a trajat će 36 mjeseci (tri godine).

Također, uz navedene organizacije postoje 2 vanjska savjetodavna tijela Konzorcija, Odbor za politiku država članica (eng. Member State Policy Committee) i Forum dionika (Stakeholder Forum).

Odbor za politiku država članica osigurat će uključivanje nacionalnih ministarstava u provedbu odabranih najboljih praksi. Cilj je angažirati ministarstva kao i nacionalne/regionalne kreatore politike, razmotriti i podržati pilot implementacije, procijeniti relevantnost politika i vrijednost postignuća zajedničke akcije te istražiti integraciju rezultata zajedničke akcije u sklopu nacionalnih/regionalnih politika.

Glavni zadaci zajedničke akcije su:

  • Podržati uspostavu mreža za razmjenu znanja za učinkovitu provedbu najboljih praksi;
  • Razumjeti i mapirati trenutnu situaciju mentalnog zdravlja i usluga mentalnog zdravlja te identificirati potrebe i nedostatke u znanju za uspostavu, poboljšanje ili povećanje međusektorskih mreža i usluga mentalnog zdravlja u zajednici koje se temelje na uspostavi mobilnih timova za pružanje intervencija u zajednici i usmjerene su na korisnike unutar zemalja sudionica;
  • Razumjeti i mapirati utjecaj pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje, s naglaskom na ranjive skupine i ranjive skupine u nastajanju, potonje uključujući mlade ljude i zdravstvene radnike;
  • Pridonijeti stvaranju i širenju znanja o preprekama, ali i potporama za razvoj i provedbu međusektorskih usluga promicanja mentalnog zdravlja i njege usmjerenih na pacijenta/korisnika, kao i strategija prevencije samoubojstava u europskim zemljama;
  • Poboljšati mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata, odraslih i starije populacije olakšavanjem njihovog pristupa skrbi, kao i promicanjem i poboljšanjem kontinuiteta, kvalitete i koherentnosti prilagođenih preventivnih, promotivnih, kurativnih i rehabilitacijskih usluga mentalnog zdravlja njihovim individualnim potrebama, osiguranim u njihovom lokalnom i društvenom okruženju;
  • Povećati učinkovitost i dostupnost sustava mentalnog zdravlja;
  • Interdisciplinarna suradnja kao i povećanje integracije mentalnog zdravlja u primarnu zdravstvenu zaštitu čime će se pridonijeti razvoju zdravstvenih usluga koje pružaju više usmjerenu, koordiniranu skrb osobama s (često komorbidnim) mentalnim i fizičkim zdravstvenim stanjima;
  • Podržati pomak u upravljanju i organizaciji usluga mentalnog zdravlja od institucionalizirane skrbi za mentalno zdravlje prema (održivoj) uspostavi lokalnih mreža u zajednici i usmjerenih na korisnike za integrirane usluge mentalnog zdravlja u državama članicama EU-a sudionicama;
  • Pridonijeti smanjenju smrtnosti od samoubojstava u Europi;
  • Pridonijeti boljoj i učinkovitijoj upotrebi podataka i informacija za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju međusektorskih, u zajednici i usluga za promicanje i prevenciju mentalnog zdravlja usmjerenih na klijenta/korisnika

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxirinoPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: