x
x

Nove upute za elektroničku prijavu nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance)

  29.05.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama nove upute za elektroničku prijavu nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance).

Nove upute za elektroničku prijavu nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance)

Navedene upute u obliku pitanja i odgovora dostupne su u dijelu internetskih stranica Farmakovigilancija/Informacije za nositelje odobrenja – elektronička prijava ICSR-a/Elektronička prijava nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance) – pitanja i odgovori.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROOlfen gelGastal
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: