x
x

Nove upute za elektroničku prijavu nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance)

  29.05.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama nove upute za elektroničku prijavu nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance).

Nove upute za elektroničku prijavu nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance)

Navedene upute u obliku pitanja i odgovora dostupne su u dijelu internetskih stranica Farmakovigilancija/Informacije za nositelje odobrenja – elektronička prijava ICSR-a/Elektronička prijava nuspojava u E2B standardu (EudraVigilance) – pitanja i odgovori.

VEZANI SADRŽAJ > <