x
x

Uspješno dugotrajno liječenje statinima i nakon prekida zbog nuspojava

  08.04.2013.

Pacijenti koji prekinu liječenje nekim od statina zbog prijavljenih i zabilježenih nuspojava, mogu se dugotrajno liječiti nekih drugim statinom, zaključak je retrospektivne studije objavljene u časopisu Annals of Internal Medicine.

Uspješno dugotrajno liječenje statinima i nakon prekida zbog nuspojava

Istraživači su analizirali elektroničke zdravstvene kartone više od 100000 bolesnika na statinima u dvije sveučilišne bolnice tijekom 8 godina. Više od polovice bolesnika prekinulo je liječenje statinima bar privremeno. Ukupno gledajući, jedan od pet bolesnika imao je neku od nuspojava vezanu uz primjenu statina, najčešće mišićno koštanu.

Od ukupnog broja bolesnika koji su imali nuspojavu na statinsku terapiju, prekinuli liječenje i započeli novo liječenje drugim statinom, samo njih 13% prijavilo je ponovo nuspojavu.

Autori su zaključili da neprekinuto liječenje statinima može prevenirati mnoge kardiovaskularne događaje i smrt. Preporučili su da nakon što bolesnici prijave nuspojavu vezanu uz liječenje statinima, liječnici trebaju pronaći neki drugi statin koji će dobro podnositi.

VEZANI SADRŽAJ > <