x
x

Primjena farmakogenomike u kliničkoj praksi – primjer personalizirane medicine

  26.04.2023.

Farmakogenomika predstavlja važnu kariku personalizirane medicine, a bitna je i u razumijevanju interakcija lijekova budući da je stanovništvo sve starije dobi te je sve brojnija populacija koja treba primjenu politerapije. Genetičke varijante koje su u fokusu interesa farmakogenetike/farmakogenomike najčešće su povezane s farmakokinetikom lijeka (metabolički enzimi, transportni proteini); djelotvornosti lijeka i sigurnosti primjene lijeka, kao i rizičnim čimbenicima.

Primjena farmakogenomike u kliničkoj praksi – primjer personalizirane medicine

Potencijalne posljedice genetičkih polimorfizama su brojne te uključuju:

  • produljenje i pojačavanje farmakološkog učinka;
  • toksičnost lijeka i razvoj nuspojava;
  • izostanak aktivacije prolijeka;
  • izostanak učinkovitosti pri primjeni preporučenih doza i potrebu za višima dozama;
  • aktivaciju alternativnih i štetnih biokemijskih puteva; 
  • interakcije lijekova.

Farmakogenetički podaci su sve više važni i u procjeni učinkovitosti i sigurnosti lijeka i u regulatornom procesu njihovog odobrenja (npr. za primjenu lijeka siponimoda neophodno je prethodno napraviti genotipizaciju CYP2C9).

Povezivanje farmakogenomike s farmakovigilancijom ima značajnu ulogu i u postmarketinškom praćenju pojavnosti nuspojava. Informacije o lijeku odobrene od Europske agencije za lijekove i Američke agencija za hranu i lijekove sve više sadrže informacije o farmakogenomici što omogućuje individualizirano liječenje, optimiziranje ciljne populacije i doze lijeka, a rezultat je povećana učinkovitost lijeka i minimalizacija rizika razvoja nuspojava.

Primjetan je konstantan porast farmakogenetičkih testiranja u kliničkoj praksi s ciljem optimizacije terapije, smanjenja broja nuspojava i nepotrebnih medicinskih troškova zbog njihova zbrinjavanja.

Takav pristup će omogućiti uspješnu translaciju nalaza farmakogenetike i farmakogenomike u svakodnevnu kliničku praksu te razvoj personalizirane medicine za različite skupine bolesnika, s ciljem poboljšanja sigurnosti i učinkovitosti primijenjenih lijekova.

Stoga vas pozivamo na sudjelovanje na tečaju stalnog medicinskog usavršavanja Primjena farmakogenomike u kliničkoj praksi – primjer personalizirane medicine koji je namijenjen liječnicima svih specijalnosti koji propisuju farmakoterapiju, magistrima farmacije, magistrima medicinske biokemije i laboratorijske medicine kao i specijalizantima.

Cjelodnevni tečaj organiziraju Hrvatsko društvo za farmakogenomiku i individualizaciju terapije uz potporu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 20. svibnja (subota) 2023.; KBC Zagreb, Nastavni centar Istok, dvorana 5, Kišpatićeva 12, Zagreb.

prof. dr. sc. Nada Božina

Prijava sudjelovanja putem e-pošte tajnicama tečaja Lani Ganoci i Liviji Šimičević na e-mail adrese:

lana.ganoci@gmail.com i lsimicev@kbc-zagreb.hr

Kotizacija tečaja uključuje sudjelovanje u radu tečaja, bodovanje, provjeru znanja, priručnik I okrjepu te iznosi:

  • 80,00 € za pripravnike, specijalizante, znanstvene novake
  • 110,00 € za specijaliste liječnike, farmaceute, medicinske biokemičare, zaposlenike farmaceutske i dijagnostičke industrije kao i zaposlenike tvrtki ovlaštenih za promet lijekovima, medicinskim proizvodima i opremom.

Vrednovanje skupa:

HLK         11 bodova

HLJK       3 boda

HKMB    2 boda

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1 ECTS bod