x
x

Najvažniji rizici povezani s primjenom pojedinog lijeka

  21.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) na svojim internetskim stranicama objavljuje sažetke Planova upravljanja rizikom povezanih s primjenom pojedinog lijeka.

Najvažniji rizici povezani s primjenom pojedinog lijeka
Sažetak Plana upravljanja rizikom namijenjen je zdravstvenim radnicima i bolesnicima ili njihovim skrbnicima koji žele dobiti relevantne i znanstveno provjerene informacije o najvažnijim rizicima povezanima s primjenom pojedinog lijeka.

Sažetak Plana upravljanja rizikom je informacija o rizicima primjene pojedinog lijeka koja je napisana na jednostavan i razumljiv način te je provjerena i potvrđena od strane nadležnog regulatornog tijela.

Sažetak Plana upravljanja rizikom namijenjen je zdravstvenim radnicima i bolesnicima ili njihovim skrbnicima koji žele dobiti relevantne i znanstveno provjerene informacije o najvažnijim rizicima povezanima s primjenom pojedinog lijeka.

Sažeci dostupnih Planova upravljanja rizikom (engl. Risk Management Plan, RMP) odobrenih lijekova dostupni su na stranicama Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Što je rizik?

Za svaki lijek postoji koncept "upravljanja rizicima", čiji cilj je osigurati da korist primjene lijeka bude veća od rizika za bolesnika ili ciljanu populaciju.

Upravljanje rizikom sastoji se od sljedećih koraka:

  • prepoznavanje rizika,
  • ocjena rizika,
  • minimalizacija rizika i
  • komunikacija rizika.

Uz određeni lijek bit će vezani višestruki rizici, a pojedini od njih će se razlikovati po ozbiljnosti i utjecaju na zdravlje pojedinca ili javno zdravlje.

Više informacija o RMP-u možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a i Europske agencije za lijekove (EMA).