x
x

Neželjene reakcije na lijekove zbog interakcija

  30.10.2011.

Neželjene reakcije na lijekove uzrokovane interakcijama među lijekovima koje su prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode, analizirane su u retrospektivnom opservacijskom istraživanju Baze i objavljene u CMJ-u.

Neželjene reakcije na lijekove zbog interakcija

Cilj Analizirati potencijalne i stvarne interakcije među lijekovima koje su prijavljene u Bazu za spontano praćenje Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i odrediti njihovu incidenciju.

Postupci U ovom retrospektivnom opservacijskom istraživanju koje je provedeno od ožujka 2005. do prosinca 2008., otkrivali smo potencijalne i stvarne reakcije među lijekovima uz pomoć programa za otkrivanje interakcija i analizirali ih.

Rezultati HALMED je dobio 1209 prijave koje su uključivale najmanje dva lijeka. Bilo je 468 (38,7%) prijava potencijalnih interakcija među lijekovima, 94 od kojih (7,8% od ukupnog broja prijava) su bile stvarne interakcije. Među prijavama stvarnih interakcija, udio ozbiljnih neželjenih reakcija (53 od 94) i broj lijekova (n=4) bio je značajno viši (P<0,001) nego među ostalim prijavama (580 od 1982; odnosno n=2). Stvarne interakcije među lijekovima najčešće su uključivale lijekove koji djeluju na živčani sustav (34,0%), a interakcije izazvane antiagregacijskim lijekovima, antikoagulansima, i ne-steroidnim protu-upalnim lijekovima najčešće su bile ozbiljne. U samo 12 od 94 prijava, stvarnu interakciju je prepoznao podnositelj prijave.

Zaključak Istraživanje je potvrdilo da je baza podataka za spontane prijave vrijedan alat za otkrivanje interakcija među lijekovima. Uz njenu pomoć otkrili smo lijekove koji mogu dovesti do neželjenih reakcija i smrti a samim tim i područja kojima treba pružiti dodatnu pozornost u medicinskoj izobrazbi.

Nikica Mirošević Skvrce, Viola Macolić Šarinić, Iva Mucalo, Darko Krnić, Nada Božina, Siniša Tomić

VEZANI SADRŽAJ > <