x
x

Sigurna primjena antibiotika – farmakovigilancijski izazov

  06.12.2017.

Zadaća Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) promicanje je racionalne farmakoterapije, što je posebno značajno na području uporabe antibiotika s ciljem smanjenja nepotrebnog ili nepravilnog korištenja antibiotika te podizanja javne svijesti o problemu antibiotske rezistencije.

Sigurna primjena antibiotika – farmakovigilancijski izazov

Podatke o obrascima korištenja antibiotika dobivamo iz sustava spontanog prijavljivanja nuspojava kao i sustava prikupljanja podataka o potrošnji lijekova. U predavanju je prikazan sustav prijavljivanja sumnji na nuspojave u Hrvatskoj i sustav prikupljanja podataka o potrošnji lijekova, pregled prijava sumnji na nuspojave za antibiotike te trendovi prijavljivanja sumnji na nuspojave antibiotika u posljednjih nekoliko godina. Podaci o prijavama sumnji na nuspojave antibiotika i obrasci korištenja antibiotika dobiveni su iz nacionalne baze nuspojava filtriranjem prijava prema ATK klasifikaciji.

Učinjena je deskriptivna analiza podataka s posebnim naglaskom na indikacije korištenih lijekova, karakteristike prijavitelja i ozbiljnost prijava.

Analizirani su također i podaci o potrošnji antibiotika u Republici Hrvatskoj. Analiza podataka o potrošnji pokazuje da su postignuti određeni pomaci na području racionalizacije upotrebe antibiotika što možemo pripisati provođenju brojnih javnozdravstvenih kampanja i usmjeravanja fokusa interesa javnosti ka racionalnoj primjeni antibiotika.

Analiza prijava sumnji na nuspojave potvrđuje poznati sigurnosni profil ove skupine lijekova. Najzastupljenije su prijave sumnji na nuspojave poslane od strane zdravstvenih radnika, koje svojom kvalitetom omogućuju detektiranje sigurnosnih signala. Analiza indikacija za koje su korišteni antibiotici otkriva prostor za daljnja poboljšanja propisivačke prakse. Prijave sumnji na nuspojave su vrijedan izvor informacija o obrascima korištenja antibiotika, a kada navedene podatke pridružimo podacima o potrošnji antibiotika, dobijamo snažan alat za upravljanje rizicima primjene antibiotika, među kojima se svakako ističe pitanje antibiotske rezistencije. Također, snažno partnerstvo između regulatornih institucija i zdravstvenih radnika jedini je način kako bi se sustavno pristupilo rješavanju problema sigurne primjene antibiotika.

Darko Krnić, Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED)

Literature:

  1. Zakon o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i br. 90/14.)
  2. Pravilnik o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.)
  3. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VI - Management and reporting of adverse reactions to medicinal products), Rev.1 (08. 09. 2014.)
  4. Podaci dostupni na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove (www.ema.europa.eu)
  5. Podaci dostupni na internetskim stranicama www.web-radr.eu

VEZANI SADRŽAJ > <