x
x

Liječenje opioidima povećava rizik za razvoj hipoglikemije

  David Čičić, dr. med.

  19.01.2015.

Liječenje opioidnim analgetikom tramadolom je povezano s povećanim rizikom za razvoj hipoglikemije, potencijalno životno ugrožavajućom niskom razinom glukoze u krvi, iznosi istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Internal Medicine.

Liječenje opioidima povećava rizik za razvoj hipoglikemije

Autori su analizirali bazu podataka svih bolesnika prvi put liječenih tramadolom ili kodeinom zbog nemaligne boli između 1998. i 2012. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 334.034 bolesnika, od čega je njih 28.100 liječeno tramadolom, a 305.924 kodeinom. Tijekom prosječnog trajanja praćenja od 5 godina zabilježeno je 1105 hospitalizacija zbog hipoglikemije (incidencija od 0.7 slučajeva na 1000 osoba-godina), od čega je 112 (10.1%) slučajeva završilo smrću bolesnika.

U usporedbi s upotrebom kodeina, korištenje tramadola je bilo povezano s 52% povećanim rizikom za hospitalizaciju zbog hipoglikemije (omjer šansi [OR] = 1.52). Sekundarna analiza je pokazala da je porast rizika bio najveći u prvih 30 dana od početka liječenja (OR = 2.61).

„Iako rijetka, tramadolom iducirana hipoglikemija je potencijalno fatalna nuspojava. Važnost kliničkih implikacija ovog nalaza zahtijeva dodatna istraživanja,“ zaključuju autori.

VEZANI SADRŽAJ > <