x
x

On-line prijavljivanje sumnji na nuspojave od strane pacijenata

  21.08.2012.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je počela koristiti aplikaciju Uppsala Monitoring Centra, suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije, koja omogućuje pacijentima prijavljivanje sumnji na nuspojave putem internetske stranice HALMED-a.

On-line prijavljivanje sumnji na nuspojave od strane pacijenata

HALMED je jedna od prvih organizacija u svijetu koja ima priliku testirati i implementirati navedeni sustav. Na ovaj način pacijentima se omogućuje aktivno i jednostavno sudjelovanje u praćenju sigurnosti primjene lijekova.

Napominjemo da su osobni podaci koje sadrže prijave nuspojava strogo povjerljivi i koriste se jedino u svrhu utvrđivanja sigurnosti primjene lijekova. Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim osobama bez izričitog odobrenja pacijenta/prijavitelja.

HALMED će do kraja godine omogućiti i zdravstvenim radnicima on-line prijavljivanje sumnji na nuspojave putem posebne aplikacije, a do tada mogu koristiti trenutno dostupnu verziju namijenjenu pacijentima.

Aplikacija je dostupna na internetskim stranicama HALMED-a u dijelu Za pacijente/On-line prijava sumnje na nuspojavu.

Prilikom prvog korištenja aplikacije potrebno je potvrditi internetsku stranicu kao sigurnosnu iznimku. U slučaju poteškoća prilikom prijave te za prijedloge i primjedbe možete se obratiti dr. Darku Krniću putem elektroničke pošte na adresu darko.krnic@halmed.hr.

VEZANI SADRŽAJ > <