x
x

Kampanja HALMED-a o važnosti čitanja upute o lijeku i prijavljivanja nuspojava

  12.09.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) započela je javnu edukativnu kampanju kojom se među pacijentima i korisnicima lijekova promiče važnost čitanja uputa o lijeku i prijavljivanja nuspojava. Kampanjom se građane želi upoznati da, uz informacije koje dobivaju od kvalificiranih zdravstvenih radnika, dodatne informacije mogu dobiti čitanjem upute o lijeku, ali i aktivno se uključiti u liječenje i praćenje sigurnosti primjene lijekova prijavljivanjem nuspojava na lijekove.

Kampanja HALMED-a o važnosti čitanja upute o lijeku i prijavljivanja nuspojava
Takvim pristupom doprinosi se daljnjem unapređenju sigurnosti primjene lijekova te učinkovitoj zaštiti zdravlja pacijenata i poboljšanju javnog zdravlja.

Kampanja će se intenzivno provoditi na nacionalnoj razini od početka rujna do kraja listopada ove godine putem billboarda, oglasa u tiskovinama, radijskih spotova, on-line bannera, plakata u čekaonicama liječničkih ordinacija te informativnih letaka o prijavljivanju nuspojava koji će biti dostupni u ljekarnama diljem Republike Hrvatske.

Putem kampanje HALMED poziva pacijente da čitaju uputu o lijeku, u kojoj su sadržane sve važne informacije potrebne za ispravnu primjenu lijeka, uključujući podatke o poznatim i uočenim nuspojavama lijeka.

Jednako tako, u slučaju da sumnjaju da su iskusili nuspojavu na lijek, pacijenti mogu svaku sumnju na nuspojavu prijaviti HALMED-u izravno putem on-line aplikacije, odnosno slanjem obrasca za prijavu nuspojave poštom, telefaksom ili e-poštom. Vodič za prijavljivanje nuspojava s više informacija dostupan je ovdje. Prijave nuspojava iznimno su važne informacije koje HALMED-u koriste u kontinuiranoj procjeni sigurnosti primjene lijeka tijekom cijelog njegovog životnog ciklusa, odnosno razdoblja u kojem se nalazi na tržištu. Svaki pacijent može prijavljivanjem nuspojava izravno doprinijeti unapređenju sigurnosti primjene lijekova za svakoga.

Važnost čitanja upute o lijeku

Istraživanja su pokazala da samo jedan od četvero pacijenta pročita cijelu uputu o lijeku prije upotrebe lijeka koji nije nikad ranije primijenio. Osobe koje uvijek čitaju uputu su obično starije od 65 godina.

Uputa sadrži sve najnužnije informacije, neophodne za pravilnu primjenu lijeka, napisane na jasan i pacijentu lako razumljiv način. Kako bi pacijent primjenjivao lijek na odgovarajući način, mora biti informiran o lijeku. Međutim istraživanja su pokazala da samo jedan od četvero pacijenta pročita cijelu uputu o lijeku prije upotrebe lijeka koji nije nikad ranije primijenio. Osobe koje uvijek čitaju uputu su obično starije od 65 godina, iako je i u toj dobnoj skupini velik broj onih koji je nikada ne čitaju. Žene su nešto opreznije prilikom primjene lijekova pa one posvećuju više pozornosti čitanju upute nego muškarci. Pacijenti obično češće obraćaju pozornost na dijelove upute koji se odnose na doziranje  i nuspojave. Nažalost, premalo pažnje se posvećuje dijelu koji se odnosi na upozorenja. Upravo stoga prepoznata je potreba za dodatnim informiranjem i educiranjem javnosti o važnosti čitanja upute o lijeku.

Vrijednost prijava nuspojava od strane pacijenata

Prijave od strane pacijenata važan su dodatni izvor informacija te, zajedno s prijavama zdravstvenih radnika, pomažu u stvaranju "potpunije slike" o lijeku i doprinose bržem uočavanju novih, prije nepoznatih nuspojava. Mogu pružiti informacije o tome kako se lijekovi zapravo koriste te kako nuspojave utječu na kvalitetu života pacijenta. Jednako tako, mogu ukazati na probleme s pomoćnim tvarima u lijekovima i potencijalne interakcije, pomoći u otkrivanju novih i neuobičajenih nuspojava, a prijavljivanje neočekivanih dobrobiti od određenog lijeka može poslužiti kao koristan putokaz u liječenju nekog drugog stanja.

Uloga Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je regulatorno  tijelo koje odobrava lijekove u Republici Hrvatskoj. Cilj HALMED-a je zaštititi javno zdravlje na način da osigura sigurne, djelotvorne i kvalitetne lijekove. U tu svrhu ocjenjujemo sigurnost lijekova i nakon stavljanja na tržište, pri čemu su nam prijave sumnji na nuspojave dragocjen izvor informacija. U skladu s novim saznanjima, prema potrebi se ažuriraju informacije i u uputi o lijeku (primjerice, ograničenje doziranja, dodatna upozorenja i sl.).

Hrvatski građani informacije o lijekovima mogu pronaći na internetskim stranicama HALMED-a u rubrici Za pacijente, u kojoj mogu pristupiti bazi svih lijekova odobrenih u Hrvatskoj s detaljnim podacima o svakom lijeku, uključujući i uputu o lijeku, te prijaviti nuspojavu na lijek putem on-line aplikacije.

VEZANI SADRŽAJ > <