x
x

Rizik od Fournierove gangrene kod primjene SGLT2 inhibitora

  08.05.2019.

SGLT-2 inhibitori (inhibitori suprijenosnika natrija i glukoze 2; engl. sodium-glucose co transporter 2) su povezani s povećanim rizikom za razvoj Fournierove gangrene, objavljeno je časopisu Annals of Internal Medicine prema rezultatima FDA analize.

Rizik od Fournierove gangrene kod primjene SGLT2 inhibitora

Agencija (FDA) je  prvo  upozorenje o potencijalnom razvoju ove nuspojave izdala  2018. godine.

U 6 godina nakon što su prvi put odobreni SGLT2 inhibitori, prijavljeno je 55 slučajeva Fournierpve gangrene. Dijagnostički kriteriji uključivali su nekrotizirajuću infekciju perineuma i kirurško uklanjanje. Nasuprot tome, samo je 19 slučajeva prijavljeno tijekom 35 godina u bolesnika koji su uzimali druge lijekove za liječenje šećerne bolesti tipa 2.

Izdvajamo neke pojedinosti o slučajevima povezanim sa SGLT-2 inhibitorima:

• 70% je muškaraca.

• Vrijeme od početka liječenja šećerne bolesti tipa 2 do pojave Fournierove gangrene kretalo se od 5 dana do 49 mjeseci.

• Komplikacije su uključivale dijabetičku ketoacidozu, sepsu i ozljedu bubrega.

• Osam bolesnika podvrgnuto je kirurškom liječenju diverzije fekalija, a dva bolesnika razvila su nekrotizirajući fasciitis donjeg ekstremiteta koji je doveo do amputacije.

• Tri pacijenta su umrla.

Istraživači zaključuju da kliničari trebaju biti svjesni ove komplikacije i da je važno prepoznati ovu nuspojavu u vrlo ranoj fazi.

SGLT-2 inhibitori su lijekovi koji selektivno inhibiraju suprijenosnik natrija i glukoze 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT-2) lociran na četkastoj granici tubularnih stanica bubrega. SGLT-2 receptori su zaslužni za više od 90% reapsorpcije glukoze aktivnim transportom u proksimalnom zakrivljenom kanaliću, smanjuje se reapsorpcija i filtrirane glukoze te dolazi do smanjenja bubrežnog praga za glukozu. Navedeno rezultira povećanom osmotskom diurezom, povećanom ekskrecijom glukoze urinom i smanjenjem glukoze u plazmi. Povećano izlučivanje glukoze urinom (oko 70 g/dan) smanjuje glikemiju te dovodi i do gubitka energije (oko 280 Kcal/dan). Uz SGLT-2 inhibitore primijećena su reverzibilna povišenja kreatinina u serumu. U RH su dostupni dapagliflozin i empagliflozin. SGLT-2 inhibitori se uzimaju peroralno, jednom dnevno.

Fournierova gangrena (FG) rijedak je oblik bakterijske infekcije kože i potkože genitalnog područja karakteriziran klinički brzim širenjem i značajnom smrtnošću, patohistološki opsežnim nekrozama površinskih i dubokih fascija te epidemiološki pojavom kod oboljelih od šećerne bolesti, zloćudnih bolesti, imunosuprimiranih ili nekih drugih bolesti koje narušavaju opće stanje bolesnika.

Literatura:

  1. Bersoff-Matcha SJ i sur. Fournier Gangrene Associated With Sodium–Glucose Cotransporter-2 Inhibitors: A Review of Spontaneous Postmarketing Cases
  2. Baretić M., Bralić Lang V. Kontrola glikemije kod oboljelih od šećerne bolesti s oštećenjem bubrega - kako odabrati lijek? Acta Med Croatica2016;70:269-274
  3. Katušin D, Crnica S. Fournierova gangrena. Liječ Vjesn 2010;132:86–89.
  4. HAMLED. Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od Fournierove gangrene (nekrotizirajućeg fasciitisa perineuma) kod primjene inhibitora suprijenosnika natrija i glukoze 2 (engl. sodium-glucose co transporter 2, SGLT2)