x
x

Vezivanje BMP6 za bisfosfonat: novi pristup u liječenju osteoporoze

  doc.dr.sc. Donatella Verbanac

  01.11.2012.

Osteoporoza je kronična degenerativna bolest, budući da traje doživotno i postepeno se pogoršava. Karakterizirana je progresivnim propadanjem koštane građe te učestalim prijelomima kostiju. Osnovna terapija sastoji se od lijekova koji sprječavaju gubitak koštane mase, uključujući selektivne modulatore estrogenskih receptora i bisfosfonate.

Vezivanje BMP6 za bisfosfonat: novi pristup u liječenju osteoporoze
Dovođenje BMP6 točno na površinu kosti olakšava bisfosfonat, budući da je to molekula koja ima afinitet za kosti. Na mjestu djelovanja, na dijelu kosti zahvaćenom osteoporozom, oba dijela molekule i BMP6 i alendronat ispoljit će terapijsko djelovanje.

Iako ovi lijekovi smanjuju broj prijeloma u žena i muškaraca, postoji trenutna potreba za terapijom koja dodatno može smanjiti rizik pojave prijeloma i minimalizirati njihove negativne učinke, a u isto vrijeme ne izaziva neželjene popratne pojave. Uvođenjem paratiroidnog hormona (PTH) koji utječe na povećanje koštane gustoće povećala su se očekivanja da će lijekovi koji stimuliraju stvaranje kosti liječiti osteoporozu.

Grupa istraživača Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu okupljena u Laboratoriju za mineralizirana tkiva, u svom dosadašnjem radu pokazala je da rekombinantni humani koštani morfogenetski protein6 (BMP6) povećava volumen kosti kada se primjenjuje sistemski u ženki štakora kojima su uklonjeni jajnici.

Tu činjenicu koristili smo u novom pristupu razvoja „kimernih" molekula i predložili vezivanje bisfosfonata (e.g. alendronata) na BMP6. Projekt koji smo predložili, usvojen je za financiranje i trenutno se provodi prva faza projekta u kojoj se proizvodi protein u većim količinama i ispituju specifični molekularni mehanizmi vezani za kliničku primjenu BMP6 u novoj terapijskoj formulaciji poticanja stvaranje nove kosti.

Vrijednost projekta i ideje je u tome što je ovakvim pristupom omogućeno sinergističko i aditivno djelovanje dviju aktivnih tvari. Dovođenje BMP6 točno na površinu kosti olakšava bisfosfonat, budući da je to molekula koja ima afinitet za kosti. Na mjestu djelovanja, na dijelu kosti zahvaćenom osteoporozom, oba dijela molekule (BMP6 i alendronat) ispoljit će terapijsko djelovanje. Ovakav pristup rezultirat će prvom ne-hormonalnom anaboličkom terapijom za poticanje stvaranja nove kosti u liječenju osteoporoze, a omogućit će korištenje manjih količina bisfosfonata čime će se uvelike umanjiti i eventualne neželjene posljedice vezane za sadašnju tradicionalnu terapiju osteoporoze u kojoj se koriste isključivo bisfosfonati.

Predavanje održano na Simpoziju o osteoporozi, MEF, listopad 2012. godine

VEZANI SADRŽAJ > <