x
x

Kliničke smjernice za liječenje osteoporoze kod muškaraca

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  05.07.2012.

Američko Endokrinološko društvo objavilo je smjernice za liječenje osteoporoze kod muškaraca u ovogodišnjem lipanjskom izdanju časopisa Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Kliničke smjernice za liječenje osteoporoze kod muškaraca

Kliničke smjernice preporučaju sljedeće:
• muškarci s visokim rizikom od oboljenja od osteoporoze (npr. oni starosne dobi iznad 70-te godine života, te mlađi muškarci s nižom tjelesnom težinom, pušači i oni s ranijim lomovima kostiju) trebali bi biti podvrgnuti metodi dvostruke apsorpciometrije X-zraka (dual energy X-ray absorptiometry - DXA),
• muškarci s niskom razinom vitamina D u kostima (manje od 30ng/mL) trebali bi uzimati nadomjesnu terapiju vitaminom D,
• osobe s osteoporozom kao i one koje spadaju u rizične skupine trebale bi svakodnevno unositi u organizam 1000 do 1200 mg kalcija, prvenstveno prehranom,
• muškarci u dobi od 50 godina i stariji s prethodnim lomovima kralježnice ili kuka, niskom gustoćom koštane mase ili drugim kliničkim čimbenicima rizika od osteoporoze, trebali bi primati farmakološku terapiju,
• osobe koje se liječe od osteoporoze trebale bi kontrolirati gustoću koštane mase kralježnice i kuka DXA metodom svakih 1 do 2 godine.

Smjernice donose i preporuke za promjenu životnih navika te sugeriraju tri do četiri puta tjedno provoditi tzv. weight-bearing vježbe (vježbe jačanja kostiju pomoću težine ili izometričke vježbe) u trajanju od 30 do 40 minuta. Također se preporuča smanjiti unos alkohola i prestanak pušenja.

U izboru farmakološkog liječenja smjernice preporučuju:
• liječenje preparatima odobrenim od strane regulatornih agencija (FDA, EMA): alendronat, risedronat, zoledronična kiselina, teriparatid, te denozumab za muškarce koji su na ADT terapiji zbog karcinoma prostate,
• izbor preparata treba biti individualiziran ovisno o čimbenicima kao što su prethodni lomovi kostiju, težina osteoporoze (T-vrijednosti), rizk od loma kuka, komorbiditet, troškovi i drugi čimbenici
• za muškarce s nedavnim lomom kuka preporuča se liječenje zoledroničnom kiselinom,
• kada se za liječenje koristi teriparatid preporuka je da se ne koristi zajedno s antiresorptivnom terapijom.