x
x

Vitamin D smanjuje rizik od stres fraktura

  14.03.2012.

Uzimanje vitamina D može se povezati sa smanjenjem rizika od stres fraktura kosti kod djevojaka, objavljeno je u Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Vitamin D smanjuje rizik od stres fraktura

Stres frakture kostiju, često povezane sa sportom, nastaju kada stres kojim se kost izloži prijeđe sposobnost kosti da kompenzira opterećenje kojem je izložena.

Na skupini od 6 712 djevojaka, provedeno je istraživanje o utjecaju kalcija, vitamina D i mliječnih proizvoda na rizik od pojave stres fraktura.

Tijekom 7-godišnjeg praćenja, 3,9 % djevojaka imalo je frakturu kosti. Uzimanje mliječnih proizvoda i kalcija nije se povezalo s rizikom od pojave frakture. S druge strane, uzimanje vitamina D povezano je s nižim rizikom od stres fraktura.

Ovi rezultati dodatno naglašavaju važnost novijih smjernica o preporučenom unosu vitamina D kod adolescenata - umjesto dosadašnjih 400 međunarodnih jedinica (IU) na dan, preporuča se 600 IU/dan.

VEZANI SADRŽAJ > <