x
x

Neadekvatno liječenje osteoporoze prije operacije prijeloma kuka

  prim. dr. sc. Davorin Šakić
  prof.dr.sc. Zvonimir Lovrić
  prim. Vjekoslava Amerl Šakić

  10.04.2012.

Neadekvatno liječenje osteoporoze bolesnica prije operacije prijeloma proksimalnog femura utvrđeno je u prospektivnom istraživanju u razdoblju od četiri godine u KB Dubrava u Zagrebu.

Neadekvatno liječenje osteoporoze prije operacije prijeloma kuka

Osnovno medikamentozno liječenje osteoporoze (OP) uključuje dostatan unos elementarnog kalcija i vitamina D3. U ciljanoj terapiji su lijekovi prvog izbora dušični bisfosfonati.

U ovoj prospektivnoj studiji koja je trajala od 1.1.2008. do 31.12.2011. promatrali smo koliko je ispitanica bilo na osnovnom i ciljanom liječenju osteoporoze prije operativnog zahvata.

Ispitanice su žene u postmenopauzi zaprimljene u KB Dubrava u Zagrebu zbog prijeloma proksimalnog femura nakon minimalne traume. Sve bolesnice sa najrizičnijom osteoporotičom frakturom su operirane, osim u 3 slučaja apsolutnih kontraindikacija za operativni zahvat (kardijalna dekompenzacija i teška demencija).

Tablica 1. Ukupan broj operiranih bolesnica prema godinama i vrsti liječenja osteoporoze.

godina

ukupno

osnovno

osnovno i ciljano

operiranih  (%)

liječenje OP (%)

liječenje OP (%)

2008.

149   (100)

28   (18,8)

5    (3,4)

2009.

127   (100)

23   (18,1)

4    (3,2)

2010.

142    (100)

23   (16,2)

4     (2,8)

2011.

138    (100)

22  (15,9)

5     (3,6)

 

Iz tablice je vidljivo da je manje od 1/5 ispitanica bilo na osnovnom, a od njih samo oko 1/5 i na ciljanom liječenju osteoporoze. Sve ciljano liječene bolesnice uzimale su alendronat.

Od 2008. do 2011.godine postotak osnovno liječenih smanjio se od 18,8na 15,9 %.

Ciljano liječenih je variralo od 2.8% do 3,6%, ali je još uvijek neadekvatno malo.

Prim.dr.sc. D. Šakić, Prof.dr. sc. Z. Lovrić Klinička bolnica Dubrava Zagreb
Prim V. Amerl Šakić, dr. med., DZ Zagreb-Zapad

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusGastalMaxflu
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: