x
x

Novosti u liječenju osteoporoze

  prof. dr. sc. Slobodan Vukičević

  01.11.2013.

Od osteoporoze boluje oko 200 milijuna ljudi u svijetu. Oko 10 milijuna novih osteoporotičnih prijeloma zabilježeno je 2011. godine u žena nakon menopauze. U Europi procjena direktnih troškova liječenja osteoporotičnih prijeloma je oko 31,7 milijardi eura u 2000. godini, a do 2050. iznosit će 76.7 milijardi eura.

Novosti u liječenju osteoporoze

Lijekovi za liječenje osteoporoze učinkoviti su u žena s postmenopauzalnom osteoporozom, ali imaju i specifične rizike koji se pokušavaju poboljšati trajnim ulaganjem u razvoj novih terapija za liječenje osteoporoze i sprječavanje prijeloma kosti. 

Bisfosfonati

Prijelomi u subtrohanteričkoj regiji ili u području dijafize bedrene kosti veoma su rijetki, uključujući žene koje su uzimale bisfosfonate više od 10 godina.

Bisfosfonati su vodeći lijekovi u liječenju osteoporoze. Rizik za gastrointestinalni trakt, osteonekrozu čeljusti i funkciju bubrega je mali. U posljednjih nekoliko godina zabilježeno je nešto više obostranih spiralnih prijeloma bedrene kosti u bolesnika na višegodišnjoj terapiji bisfosfonatima, ukupne učestalosti 2.3/10000 bolesnika godišnje. To ukazuje da su prijelomi u subtrohanteričkoj regiji ili u području dijafize bedrene kosti veoma rijetki, uključujući žene koje su uzimale bisfosfonate više od 10 godina. 

Selektivni modulatori estrogenskih receptora

Novo liječenje menopauze sastoji se od selektivnog kompleksa estrogena koji se kombinira sa SERM-om i jednim ili više estrogena.

Selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERM) imaju različitu strukturu od estrogena, iako se vežu za estrogenski receptor, a imaju agonistički ili antagonistički učinak nakon vezivanja za receptor u različitim tkivima. Istraživanjima je razvijena nova generacija SERM-ova koji se strukturno razlikuju od tamoksifena i raloksifena. Bazedoksifen je u kliničkim studijama pokazao značajno smanjenje vertebralnih i nevertebralnih prijeloma u žena s povećanim rizikom od prijeloma, bez utjecaja na tkivo dojke ili endometrij. Lazofoksifen smanjuje rizik od vertebralnih i nevertebralnih prijeloma, ali je udružen s učinkom na endometrij uterusa. Oba SERM-a nove generacije su općenito sigurni i dobro se toleriraju, ali su udruženi s određenim simptomima kao što su valovi vrućine i venska tromboza. Hormonsko nadomjesno liječenje učinkovito sprječava simptome menopauze i gubitak kosti, ali je udruženo s neželjenim pojavama opisanim u WHI studiji. Novo liječenje menopauze sastoji se od selektivnog kompleksa estrogena koji se kombinira sa SERM-om i jednim ili više estrogena. Kompleks bazedoksifena s konjugiranim estrogenom (BZA/CE) u pretkliničkim studijama imao je antagonistički utjecaj na tkivo dojke i endometrija, reducirao je vazomotornu nestabilnost i spriječio gubitak koštane mase u kliničkim studijama faze III – SMART (Selective estrogens, Menopause, And Response to Therapy) u postmenopauzalnih žena s intaktnim uterusom. Različite doze BZA/CE testirane u SMART studijama BZA 20 mg/CE 0.45 mg i 0.625 mg dovele su do niske incidencije hiperplazije endometrija (< 1%), jednako placebu, i značajnog poboljšanja valova vrućine i vaginalnih simptoma te povećanja mineralne gustoće kosti.

Anaboličko liječenje osteoporoze

Anaboličko liječenje osteoporoze primjenom teriparatida pokazalo je porast mineralne gustoće kosti (BMD) i sigurnost njegove primjene tijekom 2 godine liječenja. Rezultati su pokazali značajno veći porast BMD-a u bolesnika koji nisu bili ranije liječeni. U onih koji su ranije uzimali antiresorptivne (AR) došlo je do značajnog porasta BMD-a u kralježnici, dok se u vratu bedrene kosti BMD smanjio u prvih 6 mjeseci i intenzivno povećao tijekom 12-24 mjeseci liječenja. Studije su pokazale da je teriparatid učinkovit u povećanju biljega koštane izgradnje i BMD-a nakon prethodne primjene AR bez obzira na vrstu i trajanje liječenja. Kako ne postoji razlika u sigurnosnom profilu tijekom 24 u odnosu na 18 mjeseci, a postoji značajan porast BMD-a, u kliničkoj je primjeni liječenje teriparatidom produljeno s 18 na 24 mjeseca. 

Liječenje humanim monoklonskim protutijelom

Za sada je mali broj head-to-head ispitivanja učinka lijeka i ne postoje rezultati u dugotrajnoj kliničkoj primjeni, no rezultati randomiziranih kliničkih ispitivanja su obećavajući.

U svijetu postoje već dobra klinička iskustva u AR liječenju humanim monoklonskim protutijelom (denosumab) koji inhibira stvaranje i aktivnost osteoklasta, smanjuje koštanu resorpciju, povećava BMD, te značajno smanjuje rizik od vertebralnih i nevertebralnih prijeloma. Prednost tog načina liječenja je reverzibilnost djelovanja, uz izražen antiresorptivni i antifrakturni učinak. Primjena svakih 6 mjeseci značajno povećava suradljivost bolesnika u liječenju. Za sada je mali broj head-to-head ispitivanja učinka lijeka i ne postoje rezultati u dugotrajnoj kliničkoj primjeni, no rezultati randomiziranih kliničkih ispitivanja su obećavajući.

Inhibitor katepsina K

U menopauzi koštana pregradnja je povećana pa lijekovi koji smanjuju razgradnju kosti stabiliziraju koštanu masu. Katepsin K je najobilniji enzim u osteoklastima koji razgrađuje koštani kolagen, a spada u obitelj cistein proteaza. Odanacatib (ODN) je inhibitor katepsina K i inhibira razgradnju kosti, ali za razliku o ostalih lijekova za osteoporozu ne smanjuje aktivnost i broj osteoklasta, kao niti lučenje kiseline, već samo sprječava razgradnju kolagena tipa I koji izgrađuje kost. U žena s postmenopauzalnom osteoporozom liječenih sa ODN uzrokuje progresivno povećanje mineralne gustoće kosti (BMD) i smanjenu razgradnju. Nakon prestanka uzimanja dolazi do gubitka koštane mase na kralježnici i u području kuka, a koštani markeri razgradnje su niži, dok markeri koštane izgradnje porastu na normalne vrijednosti.

Vitamin D

Američka akademija znanosti (Institute of Medicine; IOM) zaključuje da trenutačni dokazi ne podupiru u dovoljnoj mjeri ne-skeletne pozitivne učinke vitamina D ili kalcija, i ukazuju da unos velikih vrijednosti vitamina D i kalcija može uzrokovati neželjene posljedice na zdravlje.

Za optimalno zdravlje skeleta preporučena je serumska vrijednost 25(OH)D od 30 ng/ml ili više, što znači da je nedostatak vitamina D ozbiljan epidemiološki problem koji obuhvaća više od 75% odraslih osoba. Međutim nakon opsežne analize objavljenih studija Američka akademija znanosti (Institute of Medicine; IOM) zaključila je da sve osobe koje imaju serumske vrijednosti 25(OH)D od 20ng/ml ili više imaju dovoljne količine vitamina D za normalno funkcioniranje skeleta. Znači da je nužno preispitati utjecaj serumskih vrijednosti vitamina D na paratiroidni hormon, koštanu razgradnju i stimulaciju koštane izgradnje. Isto tako, utjecaj serumskih vrijednosti 25(OH)D na aktivni metabolit vitamina D nije u potpunosti razjašnjen. IOM predlaže da je dovoljna količina 25(OH)D u serumu od 40 nmol/L. Istodobno, IOM ne podržava prijedlog da sve odrasle osobe trebaju, zbog potrebe organizma za vitaminom D, imati vrijednosti u serumu više od 75 nmol/L. IOM zaključuje da trenutačni dokazi ne podupiru u dovoljnoj mjeri ne-skeletne pozitivne učinke vitamina D ili kalcija, i ukazuju da unos velikih vrijednosti vitamina D i kalcija može uzrokovati neželjene posljedice na zdravlje. Više studija nedavno je pokazalo da je vitamin D sintetiziran u koži učinkovitiji od suplemenata vitamina D u absorpciji kalcija iz hrane koji je neškodljiv u odnosu na suplemente kalcija koji su od nedavno pod povećalom medicinskih i drugih profesionalnih institucija. Izlaganje suncu u određivanju statusa vitamina D ima presudnu ulogu na iskoristivost kalcija iz hrane te na održavanje normalnih vrijednosti 1,25(OH)2D3 u serumu i poticanje stvaranja kosti, te održavanje koštane mase i sprječavanje prijeloma.

Predavanje održano na Simpoziju o osteoporozi, MEF, listopad 2013. godine