x
x

Prevencija padova i prijeloma kod osoba starijih od 65 godina

  22.04.2013.

Demografski podaci grada Rijeke pokazuju nastavak trenda porasta starenja populacije (19,7% starijih pod 65 godina), udio samačkih domaćinstava je također sve veći (22%). Ozljede kod stanovnika starijih od 65 godina najčešće su vezane uz prijelome (2508), dislokacije, uganoća i nategnuća (397), čime se smanjuje kvaliteta života stanovništva i povećavaju javnozdravstveni troškovi.

Prevencija padova i prijeloma kod osoba starijih od 65 godina

Ciljana populacija su sve osobe starije od 65 godina u gradu Rijeci, samostalno pokretni koji žive u privatnim kućanstvima.

Kroz program se želi postići da veći broj osoba vježba u svom domu, da se uključuje u aktivnosti klubova umirovljenika, da prakticira zaštitna ponašanja (reorganizira dom i delegira poslove), povećanje fizičke spremnosti kod ciljane populacije, bolja koncentracija, sigurnije životno okruženje te manji broj padova i lomova, bolja kvaliteta života kao i manji troškovi zdravstvenog sustava.

Opravdanost ovog projekta pronalazi se i u podacima dobivenim kroz provedbe fokus grupa koje su pokazale da veći broj umirovljenika ne posjećuje klubove, nemaju informacije o prevenciji padova, manji broj umirovljenika koristi organizirano vježbanje, žele biti informirani o prevenciji padova i da su aktivni članovi spremni doći do onih neaktivnih kako bi ih informirali.

Aktivnosti kroz koje želimo ostvariti naše ciljeve su predavanja za ciljanu populaciju o opasnostima od padova s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama te o važnosti vježbanja i mogućnostima vježbanja u kući, emitirati tematske emisije na televiziji i radiju, distribuirati postere u centre primarne zdravstvene zaštite, ljekarne, mjesne odbore i autobusne stanice), letke o sigurnosnim ponašanjima u domu i izvan, plakate s preporukama osoba i obrta za sitne radove u kući.

Evaluacija provedenog dijela aktivnosti pilot predavanja pokazuje da je moguće promijeniti stav i povećati svjesnost o važnosti samozaštitnih ponašanja.