x
x

Nefarmakološko liječenje osteoporoze i utjecaj vježbi na kvalitetu života

  Dr. sc. Gordana Cesarec, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

  02.04.2013.

U liječenju osteoporoze nefarmakološki postupci su integralni dio liječenja. Fizička aktivnost je bitan element u prevenciji osteoporoze i prijeloma iako još nema konsenzusa o tipu vježbi, frekvenciji, intenzitetu i trajanju

Nefarmakološko liječenje osteoporoze i utjecaj vježbi na kvalitetu života
U Hrvatskoj se procjenjuje da oko 90000 muškaraca i 77000 žena starijih od 50 godina ima vertebralni prijelom

Osteoporoza je bolest karakterizirana smanjenom koštanom masom i poremećenom mikroarhitekturom što za posljedicu ima krhkost kostiju i povećan rizik za nastanak prijeloma. Prevencija osteoporoze i nastanka osteoporotičnih prijeloma uključuje adekvatan unos kalcija i vitamina D, primjerenu fizičku aktivnost i izbjegavanje rizičnih čimbenika na koje se može utjecati. U dijagnostici osteoporoze denzitometrija (DXA) je i dalje zlatni standard. Osteoporoza je sistemski poremećaj skeleta u kojem je smanjena čvrstoća kosti i povećan rizik prijeloma. Pod čvrstoćom kosti podrazumijeva se njena gustoća i kvaliteta kosti (1). Gustoća je količina mineralnog sadržaja po jedinici volumena ( za sad jedini mjerljivi indikator čvrstoće kosti). Kvalitetu kosti predstavlja njen oblik i volumen, arhitektura, stupanj koštane pregradnje, kumulativno oštećenje (mikrotraume) i mineralizacija.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definirala je osteoporozu kvantitativno prema denzitometrijskom mjerenju mineralne gustoće kosti (BMD) i odstupanju u odnosu na mladu zdravu osobu. Prema toj definiciji vrijednosti BMD-a manje od -2,5 standardne devijacije definiraju se kao osteoporoza dok vrijednosti između -1,5 do -2,5 definiraju se kao osteopenija.

Prevalencija osteoporoze u žena u postmenopauzi je oko 20 % (2). Najvažnija posljedica osteoporoze su prijelomi. U Hrvatskoj se procjenjuje da oko 90000 muškaraca i 77000 žena starijih od 50 godina ima vertebralni prijelom (3).
Postoji više objavljenih studija u kojima je dokazano da redovito uzimanje vitamina D i kalcija može prevenirati nastanak osteoporotičnih fraktura (4,5).

Nefarmakološki postupci u liječenju osteoporoze

Fizička aktivnost je bitan element u prevenciji osteoporoze i prijeloma iako još nema konsenzusa o tipu vježbi, frekvenciji, intenzitetu i trajanju .

U liječenju osteoporoze nefarmakološki postupci su integralni dio liječenja. Fizička aktivnost je bitan element u prevenciji osteoporoze i prijeloma iako još nema konsenzusa o tipu vježbi, frekvenciji, intenzitetu i trajanju (6 - 10).

Epidemiološke studije, ipak, konzistentno ukazuju na manje prijeloma kuka u aktivnih žena bez obzira je li to rezultat direktnog djelovanja na kost ili poboljšanja koordinacije, balansa i mišićne snage što prevenira padove i/ili minimizira traumu pri padu (11,12).

U načelu valja preporučiti dinamičke antigravitacijske vježbe, vježbe kojima se korigira postura i snaže ekstenzori kralješnice, vježbe balansa i vježbe pelivitrohanterne muskulature, a šetnja bi trebala biti isprekidana kratkim intervalima (1-2 minute) žustrog hoda (13).

Kvaliteta života kao višedimenzionalni pojam koji ujedinjuje dostojanstvo osobe s emocionalnim, duhovnim, psihološkim i fizičkim sastavnicama osobnosti, značajno je narušena u kroničnih bolesnika često u svim aspektima pa tako i u bolesnika s osteoporozom.

Važnost fizičke aktivnosti u žena s osteoporozom i osteopenijom

Program vježbi za osteoporozu bitno utječe na zdravstvene i psihološke aspekte pacijenta što možemo dokazati primjenom generičkih ili bolest specifičnih upitnika. Jedan od najčešće korištenih generičkih za ispitivanje kvalitete života je SF-36 (engl. Short Form) (14,15). SF-36 je jedan od najpopularnijih generičkih upitnika. Kroz 36 odabranih pitanja u 8 kategorija vrjednovanih od 0 (najlošije) do 100 (najbolje) obuhvaćen je fizički i mentalni status. Ispunjavanje obrasca prilagođeno je bolesniku i traži oko desetak minuta vremena.

Osim generičkih upitnika potrebno je upotrebljavati i bolest specifične upitnike (npr. Osteoporosis Quality of Life Questionnaire, Quality of Life questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO) (17, 18),

Učinak vježbanja na kvalitetu života žena u postmenopauzi s osteoporozom ili osteopenijom

Nefarmakološko liječenje uključuje savjetovanje o načinu prehrane, edukciju vježbi za osteoporozu, savjetovanje o prevenciji padova.

Važno je naglasiti da je prilikom uključivanja bolesnica u program vježbi potrebno evaluirati bolesnice što uključuje fizički pregled, pojedine antropometrijske mjere ( tjelesna težina, tjelesna visina, BMI) postojanje kompresivne frakture kralješka, metalnih implantanata, upalne reumatske bolesti ili bilo koje druge teže bolesti.

Nefarmakološko liječenje uključuje savjetovanje o načinu prehrane, edukciju vježbi za osteoporozu, savjetovanje o prevenciji padova.

Program vježbi provodi se uglavnom individulano ili u manjim grupama. Vježbanje treba biti nadzirano od educiranih fizioterapeuta i povremeno liječnika. Trajanje vježbi treba se kretati od 30 do 45 min. Bolesnicama koje dobro podnose vježbe postupno se treba povećavati intenzitet vježbi i opterećenje.

Li WC, Chen Yc i suradnici učinjenom metanalizom pretražili su MEDLINE i CINAHL, PEDro i EMBASE te Cochrane baze podataka od siječnja 1966. do ožujka 2007. godine. Cilj istraživanja je bio ispitati učinak vježbanja na kvalitetu života u žena u postmenopauzi s osteoporozom ili osteopenijom koristeći SF-36 ili upitnik kvalitete života Europske zaklade za osteoporozu (QUALEFFO). Ova meta-analiza je pokazala značajno poboljšanje fizičke funkcije, boli i vitalnosti u ostoporotičnih bolesnika po provedenim programima vježbanja kao i da različito trajanje programa vježbanja pokazuje poboljšanje u različitim domenama (19).

Zaključak

Danas je moguće parcijalno objektivizirati istraživanja o kvaliteti života u kroničnih bolesnika temeljem postojećih upitnika koji za sada najjasnije određuju kvantitativne, mjerljive parametre mada niti jedan od postojećih upitnika nije idealan i ne mjeri svu mutidimenzioalnost pojma kvalitete života. Osim generičkih upitnika potrebno je upotrebljavati i bolest specifične upitnike na većim grupama ispitanika s obzirom na dob, spol, BMI, kroničnu bolest.Veliki je broj publikacija o učinku fizičke aktivnosti i vježbi snaženja na poboljšanje kvalitete života u bolesnika s osteoporozom i isto tako o učinku programa koji osim fizičke aktivnosti uključuju i edukaciju i savjetovanje bolesnika.

Fizička aktivnosti znatno utječe na zdravstvene i psihološke aspekte bolesnika, a time i na kvalitetu života.

Potrebno je poboljšati znanje bolesnika o bolesti i potaknuti ih na promjenu vlastitog ponašanja.

Literartura

1. Kanis J, Borgsrom F, De Lart C et al. Assessment of fracture risk. Osteoporosis International 2005;16:581.589.
2. Geusens P, Autier P, Boonen S, Vanhoof J, Declerck K, Raus J. The relationship among history of falls, osteoporosis, and fractures in postmenopausal women. Arch Phys Med rehabil 2002;83:903-906
3. Grazio S, Koršić M, Jajić I. Prevalence of vertebral fractures in an urban population in Croatia aged fifty and older. Wien Klin Wochenschr 2005;117:42-47. Dostupno na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15986590
4. Bischoff HA, Stakelin HB, Dick W et al. Effects of vitamin D and calcium supplementation on falls: a randomized controlled trial. J Bone Min res 2003;18:343-351.
5. Larsen ER, Masekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic fractures in elderly community dwelling reseidents : a pragmatic population-based 3-year intervention study. J Bone Min Res 2004;19:370-378.
6. Drinkwater BL. Weight-bearing exercise and bone mass. Phys Med Rehabil Clinics NA 1995;6:567-578.
7. Gleeson PB, Protas EJ,LeBlanc A et al. Effects of weight lifting on bone mineral density in premenopausal women. J Bone Miner Res 1990;5:153.
8. Rockwell JC, Sorensen AM, Baker S et al. Weight training decreases vertebral bone density in premenopausal women.
9. Cavanaugh DJ, Cann CE. Brisk walking does not stop bone loss in postmenopausal women. Bone 1988;9:201.
10. Bonaiuti D, Shea B, Iovine R et al. Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. (Cohrane Review). Cohrane Database Syst Rev 2002;(3):CD000333.
11. Cooper C, Barker DJP, Wickham C. Physical activity, muscle strength, and calcium intake in fracture of the proximal femur in Britain. Br Med J 1988;297:1443.
12. Paganini-Hill A, Chao A, Ross RK et al. Exercise and other factors in the prevention of hip fracture: The Leisure World Study. Epidemiology 1991;2:16.
13. Babić-Naglić Đ. Nefarmakološko liječenje osteoporoze. Reumatizam 2006;53:40-50.
14. Kosinski J.E.M, Keller S.D.: SF-36 physical and mental health summary scales: a user's manual. (Health Assessment Lab, New England Medical Center, Boston, 1994).
15. Snow J.E.K.K, Kosinski M, Gandek B: SF-36 health survey manual and interpretation guide. (The Health Institute, New England Medical Center, Boston, 1997).
16. Buttanshaw C: Proceedings of the 10th anniversary conference of the »Tipping the balance towrds primary healthcare network«. (The Nordic School of Public Health, Göteborg, 1997).
17. Osteoporosis Quality of Life Study Group. Measuring quality of life in women with osteoporosis. Osteoporos Int 1997;7:478-87.
18. Lips P, Cooper C, Agnusdei D, Caulin F, Quality of life in patients with vertebral fractures: validation of the Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Osteoporos Int 1999;10: 150-60.
19. Li WC, Chen YC, Yang RS, Tsauo JY, Effects of exercise programmes on quality of life in osteoporotic and osteopenic postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2009 Oct;23(10):888-96. Epub 2009 Aug 28.

Dodatak: Program vježbi za bolesnike s osteoporozom

Program vježbi je napravljen prema M. Sinaki, Mayo Clinic, Minnesota.

Supinirani položaj (na leđima)
1. prste na nogama pomičete gore-dolje
2. kruženje stopalima u oba smjera
3. tiskate cijele noge u podlogu, stopala zategnete prema bradi, zadržite 5 sekundi, odmorite isto toliko
4. stavite mali jastučić ispod koljena, tiskate ispruženu nogu u jastučić odižući petu od podloge, zadržite 5 sekundi, odmorite isto toliko, vježbu izvodite naizmjenično jednom pa drugom nogom
5. stavite ruke iznad glave udišući zrak istežete ruke prema gore i noge prema dolje, križa pritišćete u podlogu 5 sekundi, opustite se i izdahnite
6. ista vježba, ali obuhvatite rukama laktove i istežite se
7. stavite šake iza vrata, udahnite i istegnite laktove na podlogu, izdišući spajajte lakat sa suprotnim koljenom
8. noge savite u koljenima, između koljena stavite jastučić ili loptu, tiskate jastučić koljenima, stisnite mišiće debelog mesa, križa stisnite o podlogu zadržite 5 sekundi, opustite
9. ispružene noge odižemo 10 cm od podloge, zadržimo 5 sekundi, opustimo se

Vježbe na boku
1. savijemo ruku i nogu na kojoj ležimo, podižemo gornju ruku do ramena i nogu do 30cm udišući do 5 sekundi, izdišemo i vratimo u početni položaj
2. gornjom nogom idemo naprijed, rukom odostraga, i obrnuto ispružena noga odostraga, ruka naprijed te odmorimo u početnom položaju
3. gornju nogu prebacimo preko donje, donju podižemo 10-15 cm od podloge i opustimo

Pronirani položaj
(ako je potrebno staviti mali jastučić ispod trbuha)
1. ispružite ruke uz tijelo i odižete ih zajedno s podizanjem remena i glave pazeći da je glava u retrakciji ili normalnom položaju udišući 5 sekundi, opustiti se i izdahnuti, noge su ispružene, možemo stisnuti i debelo meso
2. isto ali zakvačite ruke na leđima
3. podignite ruke u visini ramena u obliku slova U i odižite ih od podloge, ostalo isto kao 1
4. jednu ruku ispružite uz glavu, drugu uz tijelo, istovremeno odižete obje ruke od podloge, ostalo kao u 1
5. promijenite položaj ruku,ostalo istovremeno
6. ispletite ruke iza vrata i podižete glavu i ruke prema gore,ostalo kao u 1.
7. Ispružite obje ruke uz glavu, noge ispružene sa ispruženim stopalima, odižete suprotnu ruku i nogu
8. ruke uz tijelo, noge ispružene, propnite se na prste, istegnite koljena, stisnite debelo meso, te odignite ramena spajajući lopatice, udišući 5 sek, opustite se

Sjedeći položaj
1.gurati dlan o dlan - 5 sekundi, do 5 sekundi odmora
2. zakvačiti prste u visini grudi vući prema van zadržati 5 sekundi, opustiti se
3. istegnuti jednu ruku u stranu do 90 dlanom prema gore, pogled prema istegnutoj ruci, druga ruka je savijena sa dlanom na ramenu, glava prati ispruženu ruku, zadržati 5 sekundi, opustiti se
4. ispružiti naizmjence jedno pa drugo koljeno stopalo zategnuti prema gore, ruke spuštene kraj tijela, trup zategnuti, zadržati 5 sekundi, opustiti se
5. ista vježba, podizati savijenu nogu prema prsima, zadržati 5 sekundi, opustiti se
6. stopalima gurate pod, stisnete debelo meso, laktove raširite u visini ramena i skupljate lopatice, udišući do 5 sekundi, izdahnite i opustite se.