x
x

Hormoni štitnjače i metabolizam kosti

  akademik Zvonko Kusić
  doc. dr. sc. Tomislav Jukić

  13.11.2013.

Koštani sustav je metabolički aktivno tkivo u kojem je mineralizirana kost kontinuirano remodelirana koordiniranim djelovanjem osteoblasta i osteoklasta. Hormoni štitnjače imaju značajnu ulogu u razvoju kosti, postizanju vršne koštane mase i održavanju koštane mase u odraslih osoba.

Hormoni štitnjače i metabolizam kosti

Neliječena konatalna i juvenilna hipotireoza

Neliječena konatalna i juvenilna hipotireoza uzrokuju zastoj rasta, usporeno sazrijevanje kosti, epifiznu disgenezu i niski uzrast. Rano liječenje L-tiroksinom (L-T4) ubrzava koštani rast i omogućuje dostizanje normalne visine. Juvenilna tireotoksikoza uzrokuje ubrzan rast i sazrijevanje kosti i niski uzrast zbog prijevremenog zatvaranja epifiznih ploča rasta.

Hipertireoza

Prije više od 100 godina von Recklinghausen je otkrio da hipertireoza može uzrokovati osteoporozu. Osteoporoza je utvrđena u mnogih bolesnika s Gravesovom hipertireozom, toksičnim adenomom i multinodularnom toksičnom gušom, kao i u bolesnika na supresijskoj terapiji L-T4.

Hipertireoza (tireotoksikoza) ubrzava koštanu pregradnju i skraćuje normalni ciklus pregradnje za oko 50%. Pojačana je aktivnost i osteoblasta i osteoklasta, premda dominira aktivnost osteoklasta narušavajući strukturalni integritet kosti. Usporedo uz pojačanu aktivnost osteoblasta i osteoklasta povišeni su serumski i urinarni biljezi koštane pregradnje. Prevladava resorpcija kosti nad razgradnjom, a konačni ishod je 10% gubitak koštane mase po koštanom ciklusu i osteoporoza uslijed povećane razgradnje kosti. U hipertireozi je povećan rizik fraktura.

Hormonsko supresijsko liječenje L-T4 (nizak TSH) u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače nije pokazalo negativne učinke na koštanu mineralnu gustoću (BMD) osim u postmenopauzalnih žena gdje smanjuje BMD za 5-7%.

Hipotireoza

Suprotno hipertireozi, kod hipotireoze je značajno produžen proces remodeliranja kosti i smanjena je koštana pregradnja. Premda većina bolesnika s novootkrivenom hipotireozom ima normalnu koštanu gustoću, populacijske studije su pokazale da je hipotireoza također povezana s 2-3 puta povećanim rizikom nastanka fraktura.

Populacijska istraživanja odnosa funkcije štitnjače i BMD u zdravih osoba pokazala su da osobe s nižim TSH a višim FT4 imaju niži BMD i veći rizik fraktura.

Mehanizam djelovanja hormona štitnjače u koštanim stanicama

Specifični prijenosnik hormona štitnjače u koštane stanice MCT8 eksprimiran je na hondrocitima u pločama rasta, aktivnim osteoblastima i osteoklastima.

Mehanizam djelovanja hormona štitnjače u koštanim stanicama rezultat je izravnog učinka trijodtironina (T3) putem specifičnih receptora (TR). Na koštanim stanicama eksprimirani su TR- α1 i TR-β1 rceptori, ali je TR- α1 ekspresija 10 puta veća pa je on predominantni posrednik učinka T3 na kost. Specifični prijenosnik hormona štitnjače u koštane stanice MCT8 eksprimiran je na hondrocitima u pločama rasta, aktivnim osteoblastima i osteoklastima. Nadalje, receptori za TSH su utvrđeni i na osteoblastima i osteoklastima što upućuje da TSH ima izravan učinak na kost. U nedavnim istraživanjima (in vitro i in vivo na životinjskim modelima) pokazano je da tireotropin (TSH) ima inhibitorno djelovanje na koštanu pregradnju, a redukcija u ekspresiji TSH receptora izaziva jaku osteoporozu. Ta istraživanja definiraju ulogu TSH kao neovisne molekule u kontroli koštane pregradnje. Intermitentna primjena TSH kod ovariektomiranih štakora uzrokovala je pad biljega koštane pregradnje i porast biljega koštane izgradnje, spriječila gubitak kosti i povećala koštanu masu nakon ovariektomije. Međutim TSH nije neophodan za normalan rast i razvoj skeleta jer kod rijetkog genetskog poremećaja izoliranog manjka TSH razvoj skeleta je normalan uz nadomjesno liječenje hormonima štitnjače.

Predavanje održano na Simpoziju o osteoporozi, MEF, listopad 2013. godine

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: