x
x

Povećana razina triglicerida - veći rizik za osteoporozu

  Maja Grgec, dr. med.

  24.07.2013.

Povećana razina triglicerida u jetri, mišićima i krvi povezana je s povišenim rizikom za osteoporozu objavljenoj je u časopisu Radiology.

Povećana razina triglicerida - veći rizik za osteoporozu

Lipidi i lipoproteini uključeni su u fiziologiju koštane pregradnje. Oni inhibiraju aktivnost osteoklasta dok s druge strane potiču diferencijaciju i preživljavanje osteoblasta-ističu autori studije kojoj je cilj bio pokazati postoji li povezanost između povišene razine triglicerida i osteoporoze.

U studiji je sudjelovalo 106 ispitanika od 18 do 45 godina.Većina ispitanika imala je povišeni Body Mass Index (BMI). Mjerena je razina triglicerida u jetri, krvi i mišićima. Sastav koštane srži ispitivan je MR spektroskopijom.

Rezultati su pokazali kako povećan udio masti u koštanoj srži imaju ljudi s povećanom razinom triglicerida u jetri (r,0.21; P=.048), mišićima (r,0.25; P=.014) i krvi (r,0.33; P=.001). Povećanu razinu masti u koštanoj srži imali su i stariji ispitanici (r,0.27; P=.008) i oni veće tjelesne mase (r,0.27; P=.009). S druge strane, ispitanici s većom razinom HDL kolesterola u krvi imali su manji udio masti u koštanoj srži (r,-0.2; P=.06) Nije nađena povezanost između udjela masti u koštanoj srži i BMI-a, kao niti sa razinom LDL-kolesterola i ukupnom razinom kolesterola u krvi.

„Do sada se mislilo kako je pretilost zaštitni čimbenik gubitka koštane mase. Mi smo pokazali kako to nije tako“, kaže dr. Miriam Bredella, jedna od voditeljica studije. Što je veći udio masti u koštanoj srži, manja je gustoća same kosti. Povećana serumska razina triglicerida, kao i povećana razina triglicerida u tkivima kao što su jetra i mišići povezana je sa smanjenom gustoćom kosti.