x
x

Kolaborativna skrb u liječenju depresije i anksioznosti

  16.08.2013.

„Kolaborativna skrb“ je inovativni način liječenja depresije i anksioznosti. Uključuje niz zdravstvenih profesionalaca koji rade s pacijentom da bi mu pomogli riješiti probleme.

Kolaborativna skrb u liječenju depresije i anksioznosti
Raspoloživi dokazi pokazuju da je kolaborativna skrb bolja nego rutinska skrb u liječenju depresije tijekom dvije godine praćenja. Kolaborativna skrb povećava broj pacijenata koji uzimaju lijekove prema trenutnim smjernicama i može poboljšati kvalitetu života povezanu s mentalnim zdravljem.

Mnogi ljudi pate od depresije i anksioznosti. Zbog ovih problema ljudi se mogu osjećati tužno, uplašeno ili čak i suicidalno, što može utjecati na njihov rad, veze i kvalitetu života. Depresija i anksioznost se mogu javiti zbog osobnih, financijskih, društvenih ili zdravstvenih problema.

„Kolaborativna skrb“ je inovativni način liječenja depresije i anksioznosti. Uključuje niz zdravstvenih profesionalaca koji rade s pacijentom da bi mu pomogli riješiti probleme. Kolaborativna skrb često uključuje liječnika, osobu koja je direktno nadležna za pacijenta (educirana za depresiju i anksioznost) i specijalista za mentalno zdravlje kao što je psihijatar. Osoba izravno nadležna za pacijenta ima redovni kontakt s pacijentom i organizira skrb, zajedno s liječnikom i specijalistom; može biti zadužena za pomoć s lijekovima, ili je na raspolaganju za razgovor, kako bi pacijentu bilo bolje.

Kolaborativna skrb je testirana na pacijentima u nizu zemalja i zdravstvenih sustava, ali nije jasno bi li se trebala preporučiti osobama s depresijom ili anksioznošću.

U ovom sustavnom pregledu smo pronašli 79 randomiziranih kontroliranih pokusa (s 90 usporedbi terapija), koji su uključili 24.308 pacijenata širom svijeta, uključujući kolaborativnu skrb s rutinskom terapijom ili s drugim oblicima liječenja za depresiju i anksioznost. U nekim studijama uočeni su problemi s korištenim metodama. Primjerice, metode kojima su se ispitanici razvrstavali u skupinu koja je primala kolaborativnu skrb ili rutinsku skrb ponegdje su bile pristrane te mnogi pacijenti nisu dovršili praćenje ili dali informacije o svojim ishodima.

Većina studija bavila se depresijom, a raspoloživi dokazi pokazuju da je kolaborativna skrb bolja nego rutinska skrb u liječenju depresije tijekom dvije godine praćenja.

Manji broj studija ispitao je učinak kolaborativne skrbi za anksioznost, i dokazi pokazuju da je kolaborativna skrb također bolja i za anksioznost tijekom dvije godine praćenja.

Kolaborativna skrb povećava broj pacijenata koji uzimaju lijekove prema trenutnim smjernicama i može poboljšati kvalitetu života povezanu s mentalnim zdravljem. Pacijenti s depresijom i anksioznošću koji su liječeni kolaborativnom skrbi također su zadovoljniji svojim liječenjem.

VEZANI SADRŽAJ > <