x
x

Renesansa - 1. međunarodni kongres primarne zdravstvene zaštite

  Prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr.med., specijalist obiteljske medicine

  24.02.2015.

U Opatiji je od 21. do 23. studenog 2014. održan Prvi kongres primarne zdravstvene zaštite u organizaciji Centra za izvrsnost medicinskih struka (CIMS) i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatske liječničke komore (HLK), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) i Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB).

Renesansa - 1. međunarodni kongres primarne zdravstvene zaštite

Ideja za organiziranje takvog stručnog skupa je uspostavljanje kvalitetnog dijaloga između HZZO-a i ugovornih djelatnika primarne zdravstvene zaštite (PZZ). Planiranom formom i sadržajem kongresa pokušalo se stvoriti pozitivno okruženje za informiranje svih sudionika o rezultatima novog načina ugovaranja PZZ-a u 2014. godini, te raspravu o promjenama u načinu ugovaranju u 2015. Odaziv ugovornih partnera i posjećenost kongresa opravdali su očekivanja organizatora.

Sudjelovalo je više od 400 sudionika iz svih djelatnosti PZZ-a: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i ljekarništva. Tome je pridonijelo prisustvo vodećih osoba zdravstvenog sustava, osobito ministra zdravlja prim. Siniše Varge i v. d. ravnateljice HZZO-a Tatjane Prenđa Trupec. Međunarodni karakter skupa osigurali su kolege iz susjednih država: generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin i drugi gosti iz regije, kao i praktičar obiteljske medicine iz Norveške Stanko Matić. 

Prva godina primjene novih dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP) i novi način financiranja DTP-a

Poticanje pružanja dodatnih DTP-a na razini PZZ-a dovelo je do nabave opreme uz dodatno educiranje liječnika PZZ-a.

O dosad učinjenom, odnosno iskustvu iz 2013. i 2014. godine, izvijestili su praktičari – ugovorni liječnici PZZ-a. Predstavljajući ostvarenja prikazali su pozitivne pomake, ali i progovorili o problemima. Uvođenje nove klasifikacije postupaka u PZZ-u pridonijelo je kvalitetnijem opisu rada i proširenju djelokruga rada ugovornih liječnika. Nažalost, prva godina primjene novih dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP) i novi način financiranja DTP-a otkrili su velike razlike u izvršenju između ugovornih timova u koncesiji i ugovornih timova domova zdravlja. Zaključeno je da je potrebno naći mogućnost stimuliranja rada ugovornih timova koji rade u domovima zdravlja. Poticanje pružanja dodatnih DTP-a na razini PZZ-a dovelo je do nabave opreme uz dodatno educiranje liječnika PZZ-a.

Usluge fizikalne terapije

Za potrebe ordinacija u PZZ-u od 2013. nabavljeno je 150 uređaja za fizikalnu terapiju.

Prim. Vjekoslava Amerl Šakić je ukazala da je edukativne radionice o fizikalnoj terapiji u ambulantama obiteljske medicine dosad završilo oko 300 liječnika. Uvođenjem plaćanja postupaka fizikalne terapije u PZZ-u, 220 od 1800 ordinacija obiteljske medicine u koncesiji počelo je pružati usluge fizikalne terapije. Istovremeno, za potrebe ordinacija u PZZ-u od 2013. nabavljeno je 150 uređaja za fizikalnu terapiju. Prikazani su rezultati vezani za funkcioniranje skupne prakse, mogućnosti horizontalnog upućivanja unutar skupne prakse te mogućnosti nabave opreme i upošljavanje dodatnih djelatnika u skupnoj praksi.

Polivalentna skupna praksa

Dr. Gordana Došen je predstavila rad Skupne prakse obiteljske medicine Karlovac – polivalentne skupne prakse 24 timova, od čega je 15 timova obiteljske medicine, šest ginekoloških i tri pedijatrijske ordinacije, a svi za­jedno skrbe za oko 30.000 osiguranika HZZO-a. 

eOrdinacija, paneli…

U pregledu učinjenoga govorilo se i o elektroničkim konzultacijama i općenito o eOrdinaciji, panelima u prevenciji i praćenju kroničnih bolesti, sudjelovanju liječnika PZZ-a u radu hitnih prijamnih ambulanti pri bolnicama i racionalnoj farmakoterapiji. 

Problemi u radu tijekom posljednje dvije godine

Istaknuti su i problemi uočeni tijekom posljednje dvije godine: različitosti uvjeta rada (ruralni i otočki), nedostatni angažman i suradnja na specifičnim preventivnim programima (kardiovaskularne bolesti i problemi starijih osoba), zahtjevnost organizacije palijativne skrbi, neusklađenosti u procjeni racionalnosti propisivanja lijekova u PZZ-u, te ograničenje u nabavi i kontroli ispravnosti primjerene opreme. 

Partnerski odnos

Partnerski odnos mora se i dalje njegovati uz korekcije s obje strane, a kontrole trebaju biti planirane i provedene na osnovi utvrđenih kriterija.

Široka rasprava otvorila se o načinu provođenje stručnog nadzora nad radom ugovornih liječnika i kontrole ugovornih obveza. Dr. Marija Hrastinski je prikazala aktivnosti koje je  Sektor za kontrolu i kvalitetu HZZO-a poduzimao u 2014. te naglasila da partnerski odnos HZZO-a i njegovih ugovornih subjekata značajno pridonosi podizanju kvalitete zdravstvene zaštite i preusmjeravanju resursa iz nepotrebne u prijeko potrebnu potrošnju. Zaključno je da se taj partnerski odnos mora dalje njegovati uz korekcije s obje strane, odnosno da kontrole trebaju biti planirane i provedene na osnovi utvrđenih kriterija.

Cijeli tekst tiskan je u najnovijem broju časopisa Medix.