x
x

Nakon edukacije racionalnija uporaba benzodiazepina

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  05.05.2014.

Nakon edukacije o rizicima uzimanja benzodiazepina, stariji ljudi često donesu odluku o prestanku uzimanja tih lijekova, objavljeno je u JAMA Internal Medicine.

Nakon edukacije racionalnija uporaba benzodiazepina
Direktna edukacija pacijenata starije životne dobi, u kojoj su često prisutni multimorbiditet i politerapija, čini se kao obećavajuća strategija za smanjene prevelike upotrebe benzodiazepina, a time i rizika koje oni nose.

U istraživačkoj studiji sudjelovalo je 30 ljekarni koje su bile randomizirano raspoređene u dvije pokusne skupine. Prva, interventna skupina, imala je zadaću provesti edukaciju kroničnih korisnika benzodiazepina što je uključivalo informiranje o rizicima, prijedlog alternativne terapije za nesanicu ili anksioznost te poticanje na razgovor sa liječnikom ili ljekarnikom o prestanku korištenja. Druga skupina ljekarni je istovremeno provodila uobičajenu ljekarničku skrb.

Studija je uključila okvirno 300 pacijenata starosti 65 do 95 godina. Nakon 6 mjeseci, gotovo dvije trećine pacijenata iz interventne skupine je sa liječnikom ili ljekarnikom započelo razgovor o prestanku korištenja benzodiazepina. Nadalje, 27% pacijenata iz interventne skupine je donijelo odluku o prestanku uzimanja benzodiazepina, što je značajno više u odnosu na 5% pacijenata iz kontrolne skupine.

Direktna edukacija pacijenata starije životne dobi, u kojoj su često prisutni multimorbiditet i politerapija, čini se kao obećavajuća strategija za smanjenje prevelike upotrebe benzodiazepina, a time i rizika koje oni nose.

VEZANI SADRŽAJ > <