x
x

Interdisciplinarni tim

  02.03.2012.

Svaki čovjek ima svoju biološku, psihološku, socijalnu i duhovnu dimenziju i današnji pogled na čovjeka usmjeren je upravo k njegovoj cjelovitosti. Stoga je upravo važna interakcija i međusobna suradnja različitih struka s ciljem poboljšanja kvalitete života pojedinca.

Interdisciplinarni tim

 Jedno se kroz interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup bolesti i zdravlju može dosegnuti i uspostaviti blagostanje pojedinca. Zanemarujući neku od dimenzija pojedinca, zanemarili smo i krajnji cilj - osoba u svoj njezinoj datosti. Velika većina recentnih studija pokazuje da jedino suradnja među strukama može doprinijeti bržem ozdravljenju pojedinca i smanjuje recidiv osnovne bolesti. Svaka od struka ima svoje jasno određene zadaće koje se stalno isprepliću i jedna drugu nadopunjuju. Većina tjelesnih bolesti dovodi do određenih psihičkih patnji, kao što i psihičke bolesti i poremećaji imaju i svoju tjelesnu komponentu kroz koju se često i manifestiraju. Navedeno zahtijeva interdisciplinarnu komunikaciju i interakciju. Interdisciplinarni odnosno multidisciplinarni pristup je iznimno važan ne samo u dijagnostici i liječenju već i u preventivnim aktivnostima kako bi se obuhvatila biološka, socijalna, psihološka i duhovna dimenzija pojedinca.

Lovorka Brajković

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.l

VEZANI SADRŽAJ > <