x
x

Samo-procijenjena depresije i anksioznosti među HIV-pozitivnim pacijentima

  01.11.2011.

Samo-procijenjena depresije i anksioznost među HIV-pozitivnim pacijentima provedena je u Albaniji i objavljena u CMJ-u. Psihički problemi rašireni su među HIV-pozitivnom populacijom, zabilježena je visoka prevalencija anksioznosti i depresije.

Samo-procijenjena depresije i anksioznosti među HIV-pozitivnim pacijentima

Cilj Dobiti početni uvid o mentalnim problemima HIV-pozitivne populacije koja se liječi u Klinici za HIV/AIDS u Kliničko-bolničkom centru u Tirani (UHCT).

Postupci Od lipnja do kolovoza 2009., obavili smo polu-strukturirane intervjue sa 79 pacijenata (stopa odaziva 93%) na UHCT Klinici za HIV/AIDS. Kroz intervjue smo prikupljali podatke o samo-procijenjenim povijestima dijagnoza psihičkih poremećaja, demografskim obilježjima i trenutnom emotivnom zdravlju pacijenata.

Rezultati Veliki postotak pacijenata izjavio je da boluje od depresije ili anksioznosti - 62,3% odnosno 82,3%. Čimbenici koji su bili povezani s dijagnozom depresije bili su dijagnosticirana anksioznost (P < 0,001), veći broj prepreka u dobivanju skrbi (P < 0,001), veći broj trenutnih medicinskih i socijalnih potreba (P < 0,001), ili antiretroviralno liječenje van Albanije (P = 0,004). Čimbenici povezani s dijagnozom anksioznosti bili su prva faza antiretroviralnog liječenja (P = 0,008), nedavna dijagnoza HIV-a (P = 0,043), dijagnoza depresije (P < 0,001), veći broj trenutnih medicinskih i socijalnih potreba (P = 0,035), i ne primanje antiretroviralnog liječenja van Albanije (P = 0,003).

Zaključak Psihički problemi rašireni su među HIV-pozitivnom populacijom u Albaniji. Visoka prevalencija anksioznosti i depresije i dijagnoze ovih obaju stanja ukazuje na potrebu za boljom brigom o HIV-pozitivnim pacijentima u Albaniji.

Shane D. Morrison, Vilson H. Banushi, Clea Sarnquist, Valbona H. Gashi, Lars Osterberg, Yvonne Maldonado, Arjan Harxhi

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000GastalBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: