x
x

Liječenje anksioznog poremećaja putem interneta

  01.05.2016.

Kognitivno-bihevioralna terapija putem interneta uz podršku terapeuta za liječenje anksioznosti u odraslih prikazana je u Cochraneovom sustavnom pregledu.

Liječenje anksioznog poremećaja putem interneta

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Brojne odrasle osobe pate od anksioznih poremećaja koji ostavljaju jako velike posljedice na njihov svakodnevni život. Anksiozni poremećaji često za pojedinca znače i velike medicinske troškove, ali i velike društvene troškove zbog čestih izostajanja s posla i smanjene kvalitete života. Istraživanja su pokazala kako je kognitnivno-bihevioralna terapija (KBT) učinkovita za ublažavanje anksioznosti. Međutim, brojne osobe nisu u mogućnosti pristupiti KBT-u licem u lice zbog dugih lista čekanja, nedostatka vremena za sastanke, problema s prijevozom ili ograničenog broja kvalitetnih terapeuta.

Internetska KBT (engl. Internet-based Cognitive Behavioural Therapy) pruža način da se savladaju prepreke koje se pojavljuju u pristupanju KBT-u licem u lice. Terapeuti mogu pružati podršku pacijentima koji pristupaju online terapiji preko telefona ili e-maila. Pretpostavka je da će to povećati dostupnost KBT-a, osobito za ljude koji žive u ruralnim područjima. Još nije utvrđeno je li internetska KBT s teraputskom podrškom učinkovita u smanjenju simptoma anksioznosti.

Pitanja koja obrađuje ovaj pregled literature

Ovaj Cochrane sustavni pregled imao je cilj sažeti dosadašnja istraživanja iz kliničkih pokusa na ljudima kako bi provjerili je li online KBT s terapeutskom podrškom učinkovita terapija za ublažavanja anksioznosti.

Ovim pregledom se htjelo odgovoriti na sljedeća pitanja:

- Je li internetska KBT s terapeutskom podrškom učinkovitija nego da se pacijentima ne pruža nikakva terapija (liste čekanja)?

- Koliko je internetska KBT s terapeutskom podrškom učinkovita u odnosu na KBT licem u lice?

- Koliko je internetska KBT s terapeutskom podrškom učinkovita u odnosu na KBT bez vođenja (samopomoć bez uključivanja terapeuta)?

- Kakva je kvaliteta istraživanja o internetskoj KBT s terapeutskom podrškom u liječenju anksioznosti?

Koje studije su uključene u pregled?

Pretražene su baze podataka kako bi se pronašla sva visoko kvalitetna istraživanja o internetskoj KBT s terapeutskom podrškom, objavljena do svibnja 2013. Kriterij uključivanja u pregled je bio da se radi o istraživanjima sa slučajnom podjelom u grupe, sudionici su trebali imati barem 18 godina i njihova glavna dijagnoza je trebala biti anksiozni poremećaj. U pregled je uključeno 30 istraživanja u kojima je sudjelovalo ukupno 2181 sudionika.

Što nam govore dokazi iz pregleda? 

Internetska KBT s terapeutskom podrškom je bila značajno učinkovitija nego da se pacijentima ne pruža nikakva terapija (lista čekanja) u ublažavanju anksioznosti i smanjenju simptoma. Kvaliteta dokaza je bila niska do umjerena.

Nije bilo značajne razlike u učinkovitosti između internetske KBT s terapeutskom podrškom i samopomoći bez uključivanja terapeuta, iako je kvaliteta dokaza za to niska do jako niska.  Zadovoljstvo pacijenata je u načelu bilo veće kod internetske KBT-a sa terapeutskom podrškom, međutim problem je što zadovoljstvo pacijenata nije bilo formalno procijenjeno.

Internetska KBT s terapeutskom podrškom se nije razlikovala u učinkovitosti u odnosu na terapiju licem u lice. Kvaliteta dokaza bila je loša. 

Rizik od pristranosti u istraživanjima bio je nizak, osim za zasljepljivanje pacijenata, osoblja i procjenu ishoda.  Podatci o štetnim učinci su rijetko opisivani u istraživanjima. 

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Buljan

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxfluBisolex
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: