x
x

Uporaba Interneta može imati i pozitive i negativne posljedice na mlade

  07.12.2015.

Obrasci korištenja Interneta i mentalno zdravlje učenika srednjih škola u Istarskoj županiji istraženi su u presječnom istraživanju i objavljeni u CMJ-u.

Uporaba Interneta može imati i pozitive i negativne posljedice na mlade

Cilj Istražiti povezanost različitih oblika korištenja Interneta i psiholoških varijabli povezanih s mentalnim zdravljem adolescenata.

Postupci Proveli smo presječno istraživanje na reprezentativnom uzorku učenika (N = 1539) svih srednjih škola u Istarskoj županiji (14-19 godina). Istražili smo povezanost između četiri čimbenika korištenja Interneta i devet pokazatelja mentalnog zdravlja koristeći kanoničku korelacijsku analizu.

Rezultati Četiri kanoničke funkcije ukazuju na značajnu povezanost različitih obrazaca uporabe Interneta i specifičnih pokazatelja metalnog zdravlja (P < 0,001). Problematična uporaba Interneta, učestalija kod mladića, bila je povezana s agresivnim ponašanjem i zlouporabom droga (P < 0,001). Iskustvo uznemiravanja, učestalije kod djevojaka, bilo je povezano sa zdravstvenim problemima, simptomima depresije, usamljenošću, i strahom od negativne procjene (P < 0,001). Uporaba Interneta za komunikaciju i zabavu bila je povezana s boljim odnosima s vršnjacima (P < 0,001), dok je uporaba Interneta u akademske svrhe bila povezana sa savjesnošću (P < 0,001).

Zaključak Rezultati ukazuju da su različiti obrasci uporabe Interneta značajno povezani sa specifičnim skupinama pozitivnih i negativnih pokazatelja mentalnog zdravlja. Naši podaci potvrđuju pretpostavku da uporaba Interneta može imati kako pozitive tako i negativne posljedice po mentalno zdravlje mladih.

Petar Bezinović, Darko Roviš, Nena Rončević, Lovorka Bilajac

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelAndol PROPLIVIT total energy
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: