x
x

Anksioznost i depresivnost kod onkoloških bolesnika

  12.10.2012.

Anksioznost i depresivnost kod onkoloških bolesnika istražena je u Sveučilišnoj klinici Mostar. Onkološki bolesnici pokazali su statistički viši stupanj depresivnosti, dok za anksioznost nije utvrđena statistički značajna razlika u odnosu na kontrolnu skupinu, objavljeno je u Liječničkom vjesniku.

Anksioznost i depresivnost kod onkoloških bolesnika

Cilj: Utvrditi stupanj anksioznosti i depresivnosti u bolesnika hospitaliziranih na odjelu onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar te povezanost tog stupnja sa spolom, bračnim statusom, dobi i stupnjem naobrazbe.

Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 160 bolesnika, koji su bili podijeljeni u dvije skupine: ispitnu i kontrolnu. Svakom bolesniku iz ispitne skupine bio je pridružen bolesnik iz kontrolne skupine prema dobi, spolu, stupnju naobrazbe i bračnom statusu. Ispitnu skupinu činilo je 80 bolesnika koji su se liječili na odjelu onkologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar od 1. siječnja 2010. godine do 31. ožujka 2010. godine. Kontrolnu skupinu činilo je 80 bolesnika koji su primljeni u ordinaciju obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar od 1. ožujka 2010. godine do 31. ožujka 2010. godine. U istraživanju smo se koristili Beckovom ljestvicom anksioznosti i depresivnosti. Prikupljeni su se podaci testirali odgovarajućim statističkim metodama.

Rezultati: Ispitanici hospitalizirani na odjelu onkologije imali su veći stupanj depresivnosti u odnosu prema kontrolnoj skupini (egzaktni test, P<0,001). Nismo pronašli značajnu razliku u stupnju anksioznosti između ispitne i kontrolne skupine (egzaktni test, P=0,143). U onkoloških bolesnika s blagim stupnjem anksioznosti najviše su bili zastupljeni bolesnici stariji od 60 godina, dok je u visokom stupnju anksioznosti najviše bila zastupljena dobna skupina od 25 do 40 godina (egzaktni test, P<0,001) te visoko obrazovani bolesnici (egzaktni test, P=0,024). U istraživanju se pokazalo da su u onkoloških bolesnika mlađe dobne skupine imale viši stupanj depresivnosti (egzaktni test, P<0,001). Usporedbom stupnja anksioznosti s obzirom na dob u kontrolnoj skupini pronašli smo statistički značajnu razliku, i to tako da su najviši stupanj anksioznosti imali ispitanici između 41 i 60 godina (egzaktni test, P<0,001). U kontrolnoj skupini u većem su postotku bile depresivnije žene (egzaktni test, P=0,034) i ispitanici stariji od 60 godina (egzaktni test, P=0,006).

Zaključak: Ispitna je skupina pokazala statistički viši stupanj depresivnosti, dok za anksioznost nismo utvrdili statistički značajnu razliku između ispitne i kontrolne skupine.

Mladenka Vukojević, Ivan Perić, Mario Kordić

VEZANI SADRŽAJ > <